Jaak werd geboren in Roeselare op 2 december 1948 en groeide er ook op. Zo'n 16 jaa...

Jaak werd geboren in Roeselare op 2 december 1948 en groeide er ook op. Zo'n 16 jaar geleden verhuisde hij naar Kortrijk. Hij woonde op het Plein. Jaak heeft gewerkt als metser bij Deruyck in de Vierwegstraat in Roeselare. De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 26 september om 10 uur in crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 in Kortrijk.(EDB - Begrafenissen Bloyart, Kortrijk)Jaak VANRUNXTJaak VANRUNXT