Hans werd geboren in Kortrijk en woonde er heel zijn leven. Hij woonde in de Simon Stevinst...