In de afscheidsviering ging deken Geert Morlion voor. Hij werd geassisteerd door oud-deken Valeer Deschacht, proost van het Algemeen Belgisch Vlasverbond, met wie Bert nauw verbonden was. Ze verschilden ook maar vijf dagen in leeftijd. De zangvereniging Pro Ecclesia luisterde de plechtigheid op. De kerk was te klein voor de ve...

In de afscheidsviering ging deken Geert Morlion voor. Hij werd geassisteerd door oud-deken Valeer Deschacht, proost van het Algemeen Belgisch Vlasverbond, met wie Bert nauw verbonden was. Ze verschilden ook maar vijf dagen in leeftijd. De zangvereniging Pro Ecclesia luisterde de plechtigheid op. De kerk was te klein voor de velen die afscheid wilden komen nemen. Naast burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepenen zagen we ook de oud-burgemeesters Antoon Sansen, Lieven Lybeer en Stefaan De Clerck; verder oud-gouverneur Paul Breyne, gedeputeerde Jean de Bethune, enzovoort.Zijn vier kinderen loofden in het begin van de dienst de vele eigenschappen van hun vader: "Je leven stond in het teken van je werk en je gezin. Opvallend was je wijsheid, je grote belezenheid, je welbespraaktheid, je schrijftalent, je trouw aan waarden, je dienstbaarheid zonder eigenbelang."Naar het einde van de dienst lazen de tien kleinkinderen elk een van Berts bekende 'doordenkertjes' voor, met als laatste: "Baar me niet op, te kijk, te prijk. 'k Ben moe. Leg me gerust in rust zoals ik een dutje doe...'. Bert Dewilde had ook zelf de tekst voor zijn gedachtenis opgesteld.Voorzitter Johan Colpaert van de West-Vlaamse Orde van 't Manneke uit de Manne, waarbij Bert Dewilde vele jaren een grote bijdrage leverde, sprak een slotwoord uit. We vermelden nog dat bij de begroeting uit voorzorg tegen het coronavirus geen handen werden geschud. Het groeten van de familie gebeurde vanop afstand met oogcontact. Ook bij de vredeswens werd geen hand gegeven zoals gebruikelijk en er werd ook geen wijwater gebruikt, alles volgens advies van het bisdom. (NOM)