Jylana zag het lev...

Jylana zag het levenslicht in het AZ Sint-Jan en woog toen 3,050 kg. Een zusje voor Jayvano.