Het meisje is het eerste kindje v...

Het meisje is het eerste kindje van Jennifer Turidi en Cedric Vanroosbeeck. Julie woog 2,490 kg en was 47 cm groot. Zij zal opgroeien in de Heersstraat. (Foto Ilse)