Jean-Pierre woonde in de Roterijstraat en was de weduwnaar van Vera Soete. Zijn dochter was wijlen Nathalie Dufermont (met Timo...