"We zijn beiden geboren en getogen Tieltenaars", vertelt Jacques Vervenne. "Tielt is onze stad die we door de jaren heen door en door leerden kennen. We beleefden er onze kinder- en jeugdjaren. Na het lager onderwijs trok ik naar het VTI in Tielt, waar ik de richting metaal volgde. Daarna volgde nog een lerarenopleiding aan het VTI in Brugge. Tijdens mijn boeiende loopbaan werd ik een enth...