"We zijn beiden geboren en getogen Tieltenaars", vertelt Roland Spiessens. "Mijn vrouw beleefde haar jeugdjaren langs de Hoogstraat en ik op de Poelberg. Tot aan mijn 13de ging ik naar de Poelbergschool en daarna trok in naar het VTI in Tielt. Ik volgde de richting metaal. Ik wilde mechanica volgen, maar in Tielt bestond die ric...