Frans was de echtgenoot van Solange Amez en de vader van Annemie en Chri...