Met zijn pelgrimstocht wil Eugeen ook geld inzamelen voor De Engelenhoeve 2.0 - Wouters huis, waar snoezelactiviteiten en huifkartochten voor kinderen en volwassenen met een beperking of met dementie gratis aangeboden worden.
...