Eric Sabastian (51 cm...

Eric Sabastian (51 cm; 3,455 kg) werd geboren in AZ Delta campus Roeselare. Een broertje voor Cosmin Mihai.