Martha woog bij haar...

Martha woog bij haar geboorte in het AZ Sint-Jan 2,990 kg. Een zusje voor Victor (6) en Eleonore (3).