Germana Desmet (82) en Joseph Fierens (86) werden op het gemeentehuis ontvangen ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum. Er werden drie kinderen geboren: Christine, Karin en Eddy. Ondertussen zijn er al vijf kleinkinderen en drie a...