Annie Deweirdt is afkomstig van Nazareth. Daar werd het huwelijk voltrokken. Er zijn drie kinderen: Greta, Patrick en Leentje. De familie werd uitgebreid met zes kleinkinderen. "Onze beroepsactiviteit s...