Anna werd als oudste van drie kinderen op 19 mei 1922 geboren in Lichtervelde. Ze was de weduwe van Jacques Broeckmans en woonde in de Bissegemsestraat. De zoon is Jacky (met Arlette Etienne). Er zijn drie kleinkinderen en zeven achterkleinderen.
...

Anna werd als oudste van drie kinderen op 19 mei 1922 geboren in Lichtervelde. Ze was de weduwe van Jacques Broeckmans en woonde in de Bissegemsestraat. De zoon is Jacky (met Arlette Etienne). Er zijn drie kleinkinderen en zeven achterkleinderen.Anna had een diploma als vroedvrouw en oefende die job een aantal jaar als zelfstandige uit. Dan stapte ze over naar het werk als sociaal verpleegkundige voor Bond Moyson. Overdag werkte ze ook nog in een geneeskundige instelling. Ze deed haar huisbezoeken als vroedvrouw en later als verpleegster met de fiets. Eind de jaren zestig ging ze werken voor een medisch adviseur, dit deed ze tot ze met pensioen ging.Anna werd lid van SVV en werd in 1952 door de socialisten gevraagd om op de lijst te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze werd toen nog niet verkozen maar verwierf een zetel in de COO van Bissegem. In 1958 werd Anna het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid in Bissegem. Ze verving van 9 september 1958 tot 30 december 1958 een raadslid dat verhuisd was en schreef zo geschiedenis. In oktober 1966 volgde Anna een overleden socialistisch gemeenteraadslid op. Ze bleef zetelen tot het einde van de legislatuur in december 1970.De uitvaart vindt plaats in familiekring. (EDB - Begrafenissen Ingrid Rigole/Sereni)