Exploitatiedossier luchthaven Oostende zet eindelijk landing in

Redactie KW

De aanstelling van een private exploitant voor de Vlaamse regionale luchthaven van Oostende zit – “eindelijk” – in de laatste rechte lijn. Het bestek zal “eerstdaags” aan de enige kandidaat Egis worden overgemaakt, waarna die zes weken krijgt om een “best and final offer” in mekaar te boksen. Dat heeft topambtenaar Fernand Desmyter in het Vlaams parlement aangekondigd.

Vlaanderen is al sinds 1992 bevoegd over de regionale luchthavens, maar beschouwde de exploitatie nooit als een kerntaak van de overheid. De zoektocht naar een private exploitatiestructuur leverde in de beginjaren bovendien verschillende mislukte pistes op.

Pas in 2006 koos Vlaanderen voor de zogeheten LOM/LEM-structuur, met een publieke “luchthavenontwikkelingsmaatschappij” die de infrastructuur ter beschikking stelt van een private “luchthavenexploitatiemaatschappij”. Vlaanderen wordt in die structuur aandeelhouder van de LOM – inclusief kapitaalsinbreng – en subsidieert de LEM op vlak van veiligheid en beveiliging.

Nog één kandidaat

Sinds april 2011 dingt alleen het Franse Egis nog naar het exploitatiecontract voor de luchthaven van Oostende, en die van Deurne. Het finale bestek ligt intussen klaar, wat maakt dat de regering in maart zicht zal krijgen op het finale bod. Tot mei is dan nog tijd uitgetrokken voor de laatste onderhandelingen.

De finale gunningsbeslising is waarschijnlijk pas voor het najaar, waarna de LOM/LEM-structuur dan begin 2013 effectief van start kan. Voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem wordt door vertraging gemikt op het najaar van 2013.

(Belga/JV)

Meer in het nieuws op Focus & WTV vanaf 18u00.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.