Via het EMODnet zullen Europese mariene gegevens centraal opvraagbaar worden. Het gaat om onder meer waarnemingen, metingen en monsters van onderzoekers. Momenteel worden gegevens over de zeebodem, stromingen of kwetsb...