Via het EMODnet zullen Europese mariene gegevens centraal opvraagbaar worden. Het gaat om onder meer waarnemingen, metingen en monsters van onderzoekers. Momenteel worden gegevens over de zeebodem, stromingen of kwetsb...

Via het EMODnet zullen Europese mariene gegevens centraal opvraagbaar worden. Het gaat om onder meer waarnemingen, metingen en monsters van onderzoekers. Momenteel worden gegevens over de zeebodem, stromingen of kwetsbare habitats en dergelijke verzameld door honderden databanken in Europa.Pak geld"Het is toch vooral gericht op het gebruik door overheden, onderzoekers, maar zeker ook de industrie in een tijd dat er wordt nagedacht over blauwe economie. Voor bedrijven scheelt het een pak geld en veel tijd als ze voor alle nodige gegevens op één punt terecht kunnen", duidt Jan Seys van VLIZ.Tegen 2020Het doel is om tegen 2020 alles te bundelen, maar Seys benadrukt dat het voorbereidend werk al langer aan de gang is, onder meer ook door het VLIZ. De beslissing van de Europese Commissie is in die zin de voortzetting van iets wat al langer bezig is en nu concreet wordt.EMODnet kadert binnen het Europese initiatief "Mariene kennis 2020". Met dit project wil de commissie de rijkdom aan mariene observaties openstellen en zo inzetten op een duurzame groei en werkgelegenheid.(Belga)