Elia betreurt protestacties tegen hoogspanningsverbinding

Redactie KW

Elia zegt dat de hoogspanningsverbinding in Koolkerke niet vereist is voor het windmolenpark van Belwind. Dat park zal nog het bestaande 150 kV-net kunnen aangesloten worden. Elia reageert daarmee op een bericht van gisteren, over de onrust in de buurt over de hoogspanningsverbinding.

De nieuwe verbinding is noodzakelijk om windmolenparken op zee boven een vermogen van 900 MW op zee aan te sluiten en de energie aan land te brengen. Op dit ogenblik zijn al 5 windmolenparken door de federale overheid vergund, voor een vermogen van zo’n 1300 MW. Het bestaande net volstaat dus niet meer.

Elia zegt dat het de moeite heeft gedaan om de betrokken gemeenten en bevolking op transparante wijze te informeren rond het project en rond de vergunnnigsprocedure. Elia heeft in alle betrokken gemeenten een toelichting gegeven aan het college van Burgemeester en Schepenen, en er waren ook in samenspraak met de betrokken gemeenten vier infovergaderingen voor de bevolking: één te Zeebrugge, een te Damme, een te Eeklo en een in Zomergem. Iedereen kreeg een brief met de juiste data en plaatsen.

Elia vindt het daarom jammer dat er een protestactie is gehouden, terwijl er degelijk is geïnformeerd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.