De zussen zijn afkomstig uit het Oost-Vlaamse Zwijnaarde. Lyssa studeerde af als vroedvrouw, Céline werd kleuterleidster. "We hebben samen een kinderopvang gehad in Merelbeke. Ik volgde mijn vriend naar Wakken. Céline zocht dichtbij een pand met handelsruimte zodat we onze droom konden waarmaken: e...

De zussen zijn afkomstig uit het Oost-Vlaamse Zwijnaarde. Lyssa studeerde af als vroedvrouw, Céline werd kleuterleidster. "We hebben samen een kinderopvang gehad in Merelbeke. Ik volgde mijn vriend naar Wakken. Céline zocht dichtbij een pand met handelsruimte zodat we onze droom konden waarmaken: een eigen kinderopvang", vertelt Lyssa.Vanuit hun studies hebben de twee zussen een goede basis opgebouwd. "Lyssa volgt meer de ontwikkeling van de kinderen. Ik ben dan meer het creatieve brein. Wij zijn complementair en hebben niet veel nodig om elkaar te begrijpen", vult Céline aan.De dames volgen een strikte dagindeling voor de kinderen. "Zeker bij de oudsten komen de maaltijden en slaapmomenten op gepaste momenten. Daartussen houden we knutsel-, vertel- of zangmomenten. We gaan ook vaak buiten spelen. Studies tonen aan dat zelfs buiten slapen een positieve invloed heeft op de kinderen. We volgen die studies van dichtbij om in de toekomst misschien ook met het gepaste materiaal die stap te zetten."De zussen kiezen voor een huiselijke sfeer, waar de kinderen ook zelfstandig worden. "We leren ze afruimen, sorteren en zichzelf kleden. We zijn de enige crèche in de regio die kinderen met een beperking zal ontvangen. Kinderen merken dat niet iedereen hetzelfde is en leren op die manier zorg dragen voor elkaar. De stap van Wiebelwijs naar de kleuterschool proberen we zo klein mogelijk te maken", sluiten ze af. (NVR)Meer info op Facebook of via wiebelwijs@outlook.com of 0476 21 96 25.