Om 14 uur donderdagmiddag palmt de socialistische vakbond BBTK-ABVV het middenplein voor de hoofdingang van het Kortrijkse AZ Groeninge in. Met die actie ijveren de bonden voor een structurele verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden, meer handen in de zorg en een erkenning als zwaar beroep. "Nu de eerste coronapiek achter ons ligt, ...

Om 14 uur donderdagmiddag palmt de socialistische vakbond BBTK-ABVV het middenplein voor de hoofdingang van het Kortrijkse AZ Groeninge in. Met die actie ijveren de bonden voor een structurele verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden, meer handen in de zorg en een erkenning als zwaar beroep. "Nu de eerste coronapiek achter ons ligt, zijn de tekortkomingen van het systeem duidelijker dan ooit", stelt vakbondssecretaris Bjorn Mous van BBTK-ABVV. "Niemand kan het belang van zorg en welzijn ontkennen. Toch wordt deze sector niet naar waarde geschat."Het gaat de socialistische vakbond niet enkel om het zorgpersoneel dat in de frontlinie tegen het coronavirus stond, maar ook om de vele werknemers die over het (psychologisch) welzijn van het zorgpersoneel waken. BBTK pleit daarom voor een grootschalig Zorgpact. "De steun van het grote publiek de afgelopen maanden was hartverwarmend. Maar de dezelfde mensen die nu helden worden genoemd, zijn al jaren het slachtoffer van afbraakpolitiek. Applaus is fijn, maar daar koop je niets mee. Het is een tijd om een Zorgpact af te sluiten voor de hele sector", aldus Bjorn Mous nog. De socialistische vakbond legt zes concrete eisen op tafel: meer handen op de werkvloer, betere loonsvoorwaarden, een gezonde balans tussen werk en privé, meer ruimte voor vorming en bijscholing, erkenning als zwaar beroep, meer maatregelen tegen agressie op de werkvloer en een strategische stock beschermingsmaatregel, zowel op overheids- als instellingsniveau. "Daar zijn vanzelfsprekend middelen voor nodig. Het is aan de regeringen, zowel federaal als op deelstatenniveau, om hier samen met ons dringend werk van te maken", besluit vakbondssecretaris Bjorn Mous.