Zeven dure gemeentes kunnen jongeren helpen om in hun eigen streek te blijven wonen

© Pixabay
Phebe Somers

Binnenkort wordt het in gemeentes met de hoogste grondprijzen gemakkelijker om als jonge starter een woning te kopen. In zeven West-Vlaamse gemeentes kunnen de lokale besturen ervoor kiezen om een voorrangsbeleid te voeren voor inwoners die een sterke band hebben met ‘hun’ gemeente, maar niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zonder hulp daar een eigen stekje te bemachtigen. “Wij zullen het decreet alleszins warm onthalen, onze stad verjongen is een prioriteit”, aldus de Brugse schepen van Wonen.

Het wordt steeds moeilijker voor jongeren om een woning te kopen zonder een financieel duwtje in de rug van de familie. Dat is al zeker het geval voor twintigers en dertigers die zijn geboren en getogen in een dure stad of gemeente, en graag in die streek willen blijven wonen. Door het herziene decreet ‘Wonen in eigen streek’ van de Vlaamse regering kunnen 90 Vlaamse gemeentebesturen een aantal verkavelingen voorbehouden voor die bevolkingsgroep en tevens instaan voor de 50 tot 100 procent van het grondaandeel, waardoor de kopers zelf minder diep in de buidel moeten tasten.

Dure regio’s

Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Zuienkerke, Koksijde en Knokke-Heist: dat zijn de West-Vlaamse gemeentes die binnenkort gronden kunnen reserveren voor eigen inwoners. Zij komen hiervoor in aanmerking omdat de mediaanprijs van een woning de afgelopen vijf jaar daar het hoogst was. Ook enkele grote (centrum)steden kregen een plekje in de lijst. Concreet mogen die lokale besturen gronden reserveren die liggen in verkavelingsprojecten van minstens 5 loten, in (verbouw)projecten voor groepswoningbouw of appartementen met minstens 5 woongelegenheden. Bij private ontwikkelaars gaat het om maximaal 40%.

Voor die woningen kunnen ze evenwel een financiële tussenkomst doen in het grondaandeel, waardoor de woningen betaalbaarder worden voor kandidaat-kopers. De projectontwikkelaars lijden geen minwaarde, aangezien de gemeente de grond aankoopt aan schattingsprijs. De lokale besturen zien hun investering altijd terug na verkoop van de woning of wissel van eigenaar.

Sociaal weefsel

Hiermee wil de Vlaamse regering een specifieke doelgroep helpen: jonge werkenden en gezinnen die te veel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig verdienen om zelf een huis of appartement te kunnen kopen in de streek waar ze een sterke band mee hebben. Het inkomen vormt logischerwijs één van de criteria om in aanmerking te komen. Daarnaast mogen ze nog geen onroerend eigendom bezitten én moeten ze de afgelopen tien jaar minstens vijf jaar ingeschreven geweest zijn in de gemeente of Vlaamse buurgemeente waar ze een woning willen aankopen.

“Hoe meer mensen moeten wegtrekken uit hun eigen streek, hoe groter de kans op vervreemding” – Vlaams minister van Wonen

Door deze bevolkingsgroep voorrang te geven bij het aankopen van een huis of appartement wil de Vlaamse regering de lokale binding in deze dure regio’s weer versterken. “Hoe meer mensen noodgedwongen moeten wegtrekken uit hun eigen streek, hoe zwakker het sociaal weefsel en hoe groter de kans op vervreemding in de betrokken gemeenten en regio’s”, zeggen minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Wonen Matthias Diependaele.

Toekomstgericht

In Brugge zijn ze alvast heel tevreden met de herlancering van dit decreet. “We zijn heel positief over het initiatief, maar we wachten voorzichtig af of het dit keer wel blijft standhouden”, aldus schepen van Wonen Franky Demon. Hij doelt daarmee op het feit dat dit decreet al langer bestaat, maar in 2013 werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie, deels omdat de criteria niet duidelijk genoeg afgelijnd waren.

“We moeten nu stappen ondernemen om jonge mensen aan te trekken én hier te houden” – Brugse schepen van Wonen

Franky Demon (CD&V), Brugse schepen van Wonen, is heel blij met de herlancering van het decreet.
Franky Demon (CD&V), Brugse schepen van Wonen, is heel blij met de herlancering van het decreet. © HATIM KAGHAT BELGA

“Indien het wél wordt goedgekeurd en blijft bestaan, zullen wij dit decreet met veel enthousiasme omarmen. We zijn in Brugge al een tijdje bezig met ons woonbeleid op te frissen. Onze stad is aan het veroudering, we moeten nu stappen ondernemen om jonge mensen aan te trekken en hier te houden. Niet enkel voor de diversiteit, maar zeker ook voor de economische toekomst van Brugge. We hebben die actieve bevolking nodig om onze vacatures in te vullen. Brugge is een knooppunt van voorzieningen, we hebben eigenlijk alles wat jonge starters wensen”, vervolgt Franky.

“Aangezien wij geen eigen grond hebben om te reserveren voor hen, zullen we de komende jaren in gesprek moeten gaan met private spelers. In de volgende legislatuur wordt het zaak om daar dan ook middelen voor vrij te maken, want die hebben we nu natuurlijk niet op overschot liggen. Wie weet komt er nog ondersteuning vanop Vlaams niveau? Het is allemaal nog niet voor morgen, maar als het de verjonging van onze stad kan vooruithelpen werken wij er graag aan mee.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.