Initiatiefnemer van Renasci is Luc Desender, destijds de man achter het vroegere Oostendse groenestroombedrijf Electrawinds. Het bedrijf was eerst erg succesvol, maar groeide te snel en kwam in financiële problemen. De verschillende projecten werden verkocht en draaien nog steeds succesvol . Maar sinds 2014 werkt Desender aan een geheel nieuw project. Dat werd Renasci, een bedrijf dat afval omzet in nieuwe grondstoffen en energie.
...

Initiatiefnemer van Renasci is Luc Desender, destijds de man achter het vroegere Oostendse groenestroombedrijf Electrawinds. Het bedrijf was eerst erg succesvol, maar groeide te snel en kwam in financiële problemen. De verschillende projecten werden verkocht en draaien nog steeds succesvol . Maar sinds 2014 werkt Desender aan een geheel nieuw project. Dat werd Renasci, een bedrijf dat afval omzet in nieuwe grondstoffen en energie.Luc Desender is intussen een van de vier aandeelhouders, maar begon heel alleen aan de uitbouw van het concept. Daar was hij een jaar mee bezig. Daarna volgden twee jaar om de vergunningen binnen te halen en een jaar om de financiering rond te krijgen. De bouw van de bedrijfssite op de industriezone Plassendale startte eind 2018. Er werden medewerkers aangeworven, onder wie Kristof Beuren, tot dan algemeen directeur van de stad Oostende. Sinds 1 juni is hij coo van Renasci.Het bedrijf is nu volop in opstartfase en op vrijdag 18 september werd een eerste productielijn op gang gezet. "Daarbij zetten we plastic folies, zoals plastic zakjes, om in agglomeraten", legt hij uit. "Daarvan maken we hydrocarbons. Die kunnen gebruikt worden voor twee zaken: enerzijds om een soort diesel van te maken, te vergelijken met EN590-diesel. Anderzijds als nafta, koolwaterstoffen, om nieuwe plastics van te maken.""Dit procédé is volledig circulair, zonder enig restafval. Deze manier om plastics en diesel te maken is veel properder dan op basis van olie. Onze methode bestaat uit een aantal bewerkingen waar wij het patent op hebben en is uniek in de wereld.""Maar nog unieker is dat wij verschillende afvalverwerkingstechnologieën zullen combineren", vervolgt Kristof. "Wij doen aan mechanische en aan chemische recuperatie. Via sorteerinstallaties wordt het afval meer en meer uit elkaar gehaald en verfijnd tot aparte stromen. Om al die nieuwe procédés te ontwikkelen, werken wij nauw samen met verschillende universiteiten.""Met deze innovatieve en volledig circulaire combinatie van technologieën bieden wij een antwoord aan de groeiende afvalberg, één van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw. Vandaag de dag wordt de wereldwijde productie van huishoudelijk afval geschat op 2 miljard ton per jaar. Daarbovenop komt nog het industrieel afval, dat jaarlijks kan oplopen tot 10 miljard ton. Een aanzienlijke hoeveelheid van dit afval wordt nog steeds gedumpt of verbrand."Het afval dat bij Renasci wordt verwerkt, komt niet rechtstreeks uit uw en mijn pmd-zak. "Wij werken niet met afval dat rechtstreeks van bij de mensen thuis komt", aldus Kristof. "Onze leveranciers zijn bedrijven waar het afval eerst een voorbehandeling ondergaat. Het gaat dus voornamelijk om al voorbehandeld bedrijfsafval."De eerste productielijn die vrijdag werd opgestart, is nog maar het begin van een hele reeks lijnen. "Op termijn willen we naast hydrocarbons ook hydrochars en regrinds maken en willen we papier en karton recycleren. Hydrochars zijn samengeperste stukjes uit organisch materiaal, die gebruikt worden om ovens te doen draaien en heel veel energie opleveren. Regrinds zijn dan weer de basis voor het maken van harde plastics, waarvan bijvoorbeeld stoeltjes in een voetbalstadion gemaakt kunnen worden.""Bedoeling is om tegen eind dit jaar of begin volgend jaar volledig operationeel te zijn. Wij gaan uit van 120.000 ton afval per jaar in de startfase, 20 ton afval per uur. Maar later kan dat tot 150.000 ton per jaar. Op dit moment werken we met 35 tot 40 mensen, maar het is de bedoeling om op termijn te groeien. We willen zeven dagen op zeven draaien, 24 uur op 24. In totaal rekenen we uiteindelijk op een 70-tal mensen."Kristof Beuren zelf is sinds 1 juni bij Renasci aan de slag. Na een loopbaan van tien jaar aan het hoofd van de Oostendse stadsadministratie kwam hij er in een totaal andere omgeving terecht. "Ik heb mijn werk bij de stad tien jaar lang ongelooflijk graag gedaan', zegt hij. 'Maar de kans om hier, samen met een hele ploeg, iets totaal nieuws uit de grond te stampen, wou ik niet laten liggen. Het is natuurlijk iets totaal anders. Ik heb mij enorm moeten inwerken en leerde al heel veel bij. En nog altijd. Maar dat maakt het juist leuk. Het is een uitdaging om u tegen te zeggen."