Volgens de Zwitserse bankier Felix Zulauf komt er een langdurige sombere periode voor de wereldeconomie. De oorzaken? Het handelsconflict en de technologieoorlog tussen de VS en China en een nieuwe oliecrisis. "In België is het iets optimistischer want de economische groei zou op peil moeten blijven", meent Kathleen Duchi, schepen van Economie in Harelbeke.
...

Volgens de Zwitserse bankier Felix Zulauf komt er een langdurige sombere periode voor de wereldeconomie. De oorzaken? Het handelsconflict en de technologieoorlog tussen de VS en China en een nieuwe oliecrisis. "In België is het iets optimistischer want de economische groei zou op peil moeten blijven", meent Kathleen Duchi, schepen van Economie in Harelbeke."Er zijn meer hete hangijzers: de Brexit, privacy en cyberbeveiliging, bepampering en de nog toenemende administratieve lasten", vervolgt de schepen. "Het blijft ook wachten op een regering. Een federale regering met een slecht programma zal ons en onze bedrijven nog meer kosten dan de huidige impasse. Maar niet getreurd: we zitten hier in een regio waar bij uitstek het ondernemerschap hoogtij viert."Volgens de schepen is de wereld van de familiebedrijven een fascinerende wereld. "Kwaliteitsdenken is een kenmerk van goed draaiende en duurzame economie. Dat moet onze doelstelling zijn. Maar daarvoor moet de ondernemer zich engageren en inzetten." Er is een verschuiving naar vergroening, verduurzaming en circulaire economie. Het biedt zeker kansen aan bedrijven die open staan voor deze nieuwe waardenpatronen.In december 2019 werd in Harelbeke het nieuwe meerjarenplan 20-25 goedgekeurd. Dit meerjarenplan is gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en focust op het economische, het sociale en het ecologische. Harelbeke viel hiermee in de prijzen en ook het toonaangevend Harelbeeks bedrijf Ketelbouwer Vyncke nv werkte hier reeds rond.Schepen Duchi: "Daarom wil de stad ondersteunen. Respect voor de mens staat centraal, net zoals zorgen voor elkaar. Samen moet dit lukken. Niet werknemers tegenover werkgevers maar samen 'Ol tegoare'. De potentie van ondernemend Harelbeke verder ontwikkelen kan alleen maar als we er allemaal samen volop voor gaan."Halverwege 2019 werd de dienst economie vernieuwd met de komst van de nieuwe ambitieuze beleidsmedewerker economie Wouter Depuydt. Hij lanceerde in december de succesvolle 'Oarelbeke Weireldkoarte' die intussen de kaap van 20.000 euro aan verkoop is gepasseerd. Geld dat binnen de Harelbeekse lokale economie blijft.Ondertussen tekende hij ook de krijtlijnen uit voor een vernieuwde visie op de lokale economie van Harelbeke. "Een andere taak voor Wouter is het inhoudelijke luik voor de lokale economie verder te gaan uitwerken en in te passen. Er werden verschillende gesprekken opgestart met de belangrijkste stakeholders: Unizo Leiekracht, Handelscomité, ondernemers, handelaars, retail-experten die uiteindelijk uitmondden in een visie voor de lokale economie in Harelbeke."De visie vertrekt vanuit een strategische doelstelling dat de stad een ondernemingsvriendelijk klimaat wil hanteren met voldoende aandacht voor handel, horeca, KMO en industrie. De stad wil dan ook inzetten op een duurzaam economisch beleid. "Er staan een pak initiatieven in de steigers. Het aantrekken van een aantal nieuwe, innovatieve handelszaken naar het centrum van de stad zal daarbij cruciaal worden", besluit de schepen."Het vergt een pro-actieve aanpak. Ook de deelgemeenten hebben nood aan nieuwe impulsen om het handelsapparaat te reanimeren of te stabiliseren. De leegstand willen we bestrijden via creatieve bestickering. Ook de KMO's en industriële ondernemingen gaven recent aan nood te hebben aan extra ondersteuning en een centraal aanspreekpunt bij de stad."