'Voorwaardelijk', omdat het schepencollege wil dat er met zaken als slagschaduw en geluidsoverlast rekening gehouden wordt.
...

'Voorwaardelijk', omdat het schepencollege wil dat er met zaken als slagschaduw en geluidsoverlast rekening gehouden wordt. Opvallend detail is dat de dienst Ruimtelijke Ordening een negatief advies geeft. De dienst wijst op het feit dat de windturbines niet in een vooraf bepaalde zoekzone zullen komen. W-Kracht wil langs de Boerendreef in Menen twee windturbines bouwen. De buurtbewoners tekenden massaal protest aan omdat ze vrezen dat het laatste stukje open natuur tussen Menen en Wevelgem eraan moet geloven. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen moet nu oordelen over de milieuvergunning. Binnenkort moet de stad Menen ook advies geven over de aanvraag voor een bouwvergunning voor de windturbines. Hier oordeelt uiteindelijk Ruimte Vlaanderen over de bouwvergunning. (CR)