Vlaams volksvertegenwoordigers Maaike De Vreese en Axel Ronse zijn bezig aan een 'Ronde van West-Vlaanderen', waarbij ze 100 bedrijven gaan bezoeken. Ze hebben nu 37 bedrijfsbezoeken achter de rug, ruim een derde, en stellen drie maatregelen voor om de West-Vlaamse economie een boost te geven. Ze willen de doorlooptijd van vergunnings- en beroepsprocedures inkorten, pleiten voor meer publieke investeringen door steden en gemeenten, en stellen voor om de transitmigratieproblematiek kordaat aan te pakken en voorbereid te zijn op een harde Brexit.
...

Vlaams volksvertegenwoordigers Maaike De Vreese en Axel Ronse zijn bezig aan een 'Ronde van West-Vlaanderen', waarbij ze 100 bedrijven gaan bezoeken. Ze hebben nu 37 bedrijfsbezoeken achter de rug, ruim een derde, en stellen drie maatregelen voor om de West-Vlaamse economie een boost te geven. Ze willen de doorlooptijd van vergunnings- en beroepsprocedures inkorten, pleiten voor meer publieke investeringen door steden en gemeenten, en stellen voor om de transitmigratieproblematiek kordaat aan te pakken en voorbereid te zijn op een harde Brexit."West-Vlaanderen is de provincie die het hardst getroffen wordt door corona en Brexit", zeggen de twee N-VA'ers. "Wij zijn de exportprovincie bij uitstek, zeker als het gaat over verse voeding. De toeristische sector is hier ook zwaar getroffen, met de kust en Brugge, en veel van onze bedrijven zijn familiaal verankerd. We liggen bovendien niet in de 'Vlaamse ruit', het centraal gelegen gebied van Vlaanderen, tussen Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel.""Op al onze bedrijfsbezoeken stelden we vast dat de lange doorlooptijd van vergunningsprocedures én de carrousel van beroepsprocedures een doorn in het oog zijn van de ondernemers. Het is een rem op noodzakelijke investeringen in West-Vlaanderen", aldus Axel Ronse. "We willen dat de vergunningen worden geoptimaliseerd, er minder dossierlast is en de achterstand wordt weggewerkt." Volgens het laatste jaarverslag van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (2017-2018) zijn er maar liefst 1399 van de 7757 dossiers hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Bij groenestroombedrijf Aspiravi zitten bijvoorbeeld voor 55 miljoen euro aan nieuwe dossiers vast.""We willen dat de Dienst voor Bestuursrechtcolleges (DBRC) zo optimaal mogelijk werkt en dat onze wetgeving op punt staat. We scharen ons ook achter de beslissing van de Vlaamse regering om extra rechters aan te wwerven voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en zo de doorlooptijd van dossiers in de korten tot maximaal negen maanden.""We roepen alle West-Vlaamse burgemeesters op om, net zoals de Vlaamse regering, volop te investeren", zeggen Axel Ronse en Maaike De Vreese in hun tweede voorstel. "Tijdens onze ronde merkten we op dat ondernemers vooral rekenen op ambitieuze projecten van Vlaanderen én onze steden en gemeenten. Aan de West-Vlaamse gemeenten vragen we duidelijk: stel projecten niet uit en zet volop in op nieuwe investeringen, laat evenementen zoveel mogelijk doorgaan en biedt een duidelijk perspectief aan de horeca, de evenementensector en de toeristische sector in de komende herfst- en winterperiode." Ronse, ook schepen in Kortrijk, haalt de Kortrijkse kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 aan als voorbeeld: "Zulke projecten brengen een pak investeringen met zich mee en tonen onze West-Vlaamse durf en ambitie. Daarnaast roepen we ook alle West-Vlaamse politici op alle niveaus om aan hetzelfde zeel te trekken om investeringen en subsidiedossiers voor West-Vlaanderen binnen te halen."Maaike De Vreese zet de Kortrijkse initiatieven af tegen wat in haar eigen thuisstad Brugge gebeurt. "Brugge neemt veel minder initiatief", vindt ze. "Musea sluiten de deuren en evenementen die zouden kunnen doorgaan, worden afgelast."Ten slotte willen De Vreese en Ronse de haven van Zeebrugge en de export volop laten bloeien door een antwoord te bieden op de transmigratieproblematiek en een goeie voorbereiding op een harde Brexit. "De transmigratieproblematiek is helaas een oud zeer. Ik nam al meermaals initiatieven in het parlement om de problematiek aan te pakken en de strijd aan te gaan tegen de mensensmokkel. We moeten hier keihard op werken en veel strenger zijn", vindt Maaike De Vreese. "We willen een structurele en gecoördineerde aanpak op alle niveaus.""We pleiten ervoor om een versnelling hoger te schakelen in de beveiliging van de snelwegparkings. Ondertussen werd er, op mijn vraag, beslist om de bewaking door privéfirma's op onze snelwegparkings te verlengen. Daarnaast ligt mijn wetsvoorstel al een tijdje klaar om de inklimming in vrachtwagens strafbaar te stellen. We mogen niet vergeten dat de economische schade door transmigranten enorm is voor onze bedrijven. Vorig jaar gaf 35 procent van de bedrijven in Zeebrugge aan dat ze schade hadden tussen de 100.000 en meer dan 3 miljoen euro. In tijden van corona en brexit moeten we hier kordater mee omgaan.""Daarnaast moeten we voorbereid zijn op het scenario van een harde Brexit. We moeten vermijden dat we ellenlange files krijgen van Zeebrugge tot Kortrijk, want stilstaande vrachtwagens op de autosnelweg zijn een gemakkelijk doelwit voor transmigranten. We moeten ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op elk Brexit-scenario en onze bedrijven blijven informeren en sensibiliseren over nieuwe douaneformaliteiten", zeggen De Vreese en Ronse. Bij een harde Brexit zal er naar schatting in Vlaanderen een verlies zijn van 2,6 procent van het bbp en 28.000 jobs. West-Vlaanderen zou het meest in de klappen delen en een exportverlies lijden van 0,5 procent en 11.000 jobs, waarvan 5.000 in de haven van Zeebrugge.""Daarnaast merken we dat kleinere bedrijven nog te weinig kennis hebben van de douaneverplichtingen. Dat kan op korte termijn onze reputatie als transitland schaden. Onze bedrijven moeten 'mee zijn' om lange Brexitfiles te vermijden, anders dreigt het gevaar dat bedrijven hun exportlijnen verleggen naar de buurlanden. Ten slotte moeten we ervoor zorgen dat de middelen uit het Europees Brexitfonds naar de meest getroffen gebieden in Vlaanderen komen én dat dus het overgrote deel naar West-Vlaanderen gaat", zeggen De Vreese en Ronse. "Met deze drie werven gaan we in het parlement aan de slag en zetten we onze Ronde van West-Vlaanderen verder."