Er woedt op dit ogenblik een talentenoorlog: 60 procent van de jongeren studeert buiten de provincie en keert niet meer terug. En er komt nauwelijks een kwart van studenten van buiten de provincie hier studeren. Het resultaat is negatief voor de lokale economie die schreeuwt om toptalent, waarschuwt dat West-Vlaams sociaal-economisch overlegplatform.
...