Begin de jaren '80 zag de economische situatie er nogal belabberd uit: torenhoge inflatie gepaard met zwakke groeicijfers leidden tot een relatief hoge werkloosheid en maakten het voor kandidaat starters weinig aantrekkelijk de start te wagen. Naar het voorbeeld van initiatieven in Engeland en Nederland in dezelfde periode werden ook in West-Vlaanderen stappen ondern...