Dat blijkt uit een studie van Steunpunt Werk die is uitgevoerd in opdracht van POM West-Vlaanderen. Het dreigend tekort aan mensen om vacatures in te vullen is een gevolg van de te verwachten grote uitstroom aan 55-plussers in de periode van 2023 tot 2028. Het aantal vacatures als gevolg van mensen die met pensioen gaan, piekt in die periode tot 75.000 in onze provincie en dat is dubbel zoveel als in 2003-2008. Bovendien zullen jongeren in het algemeen ook later dan voorheen op de arbeidsmarkt instromen, waardoor het dreigend tekort aan arbeidskrachten nog wordt verscherpt, leert de studie.

Activeren en stimuleren

De POM West-Vlaanderen bereidt zich samen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) voor op die situatie. In onze provincie zijn nog heel veel mensen niet actief op de arbeidsmarkt. Dat zijn niet alleen mensen die hun job hebben verloren en die op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar vooral mensen die door omstandigheden niet buitenshuis actief zijn. Die laatste groep is vrij hoog; bijna één op de vijf West-Vlamingen (ruim 18 procent) behoort niet tot de groep werkenden of werklozen.

En hoewel onze provincie het hoogste aantal werkenden in verhouding tot de totale bevolking heeft, vinden POM en VDAB dat er ook nog arbeidsreserve beschikbaar is bij de werkenden. Omdat veel mensen in een deeltijds statuut vastzitten, terwijl ze wel zin hebben om meer uren te presteren.

Vervoerswebsite

Beide instellingen hebben intussen initiatieven genomen om de drempel tot een baan te verlagen. Dat gaat van stimulansen om levenslang te leren tot het inzetten van aantrekkelijke leertechnieken (virtual reality) om bijvoorbeeld mensen met een laag opleidingsniveau klaar te maken voor een job in de maakindustrie. Er is ook het initiatief AB Réfugiés om anderstaligen met een migratieachtergrond sneller en efficiënter beschikbaar te maken voor de arbeidsmarkt.

"En er komt in het najaar een website www.naarjobsinwestvlaanderen.be die lokale jobs uit de databank van de VDAB visualiseert en verduidelijkt wat de vervoersmogelijkheden naar die werkplek zijn," legt voorzitter Jean de Bethune van POM West-Vlaanderen uit.

Ook de VDAB neemt diverse initiatieven. "We stimuleren alle vormen van werkplekleren en we zetten in op mobiele opleidingen om lokale problemen aan te pakken", zegt directeur Robert De Clercq van VDAB West-Vlaanderen.

Dat blijkt uit een studie van Steunpunt Werk die is uitgevoerd in opdracht van POM West-Vlaanderen. Het dreigend tekort aan mensen om vacatures in te vullen is een gevolg van de te verwachten grote uitstroom aan 55-plussers in de periode van 2023 tot 2028. Het aantal vacatures als gevolg van mensen die met pensioen gaan, piekt in die periode tot 75.000 in onze provincie en dat is dubbel zoveel als in 2003-2008. Bovendien zullen jongeren in het algemeen ook later dan voorheen op de arbeidsmarkt instromen, waardoor het dreigend tekort aan arbeidskrachten nog wordt verscherpt, leert de studie.De POM West-Vlaanderen bereidt zich samen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) voor op die situatie. In onze provincie zijn nog heel veel mensen niet actief op de arbeidsmarkt. Dat zijn niet alleen mensen die hun job hebben verloren en die op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar vooral mensen die door omstandigheden niet buitenshuis actief zijn. Die laatste groep is vrij hoog; bijna één op de vijf West-Vlamingen (ruim 18 procent) behoort niet tot de groep werkenden of werklozen. En hoewel onze provincie het hoogste aantal werkenden in verhouding tot de totale bevolking heeft, vinden POM en VDAB dat er ook nog arbeidsreserve beschikbaar is bij de werkenden. Omdat veel mensen in een deeltijds statuut vastzitten, terwijl ze wel zin hebben om meer uren te presteren. Beide instellingen hebben intussen initiatieven genomen om de drempel tot een baan te verlagen. Dat gaat van stimulansen om levenslang te leren tot het inzetten van aantrekkelijke leertechnieken (virtual reality) om bijvoorbeeld mensen met een laag opleidingsniveau klaar te maken voor een job in de maakindustrie. Er is ook het initiatief AB Réfugiés om anderstaligen met een migratieachtergrond sneller en efficiënter beschikbaar te maken voor de arbeidsmarkt."En er komt in het najaar een website www.naarjobsinwestvlaanderen.be die lokale jobs uit de databank van de VDAB visualiseert en verduidelijkt wat de vervoersmogelijkheden naar die werkplek zijn," legt voorzitter Jean de Bethune van POM West-Vlaanderen uit.Ook de VDAB neemt diverse initiatieven. "We stimuleren alle vormen van werkplekleren en we zetten in op mobiele opleidingen om lokale problemen aan te pakken", zegt directeur Robert De Clercq van VDAB West-Vlaanderen.