Harelbeke creëert kansen voor en door wijk-werkers: “Een opstap naar werk”

Ann Baert is wijk- en werkcoach in Harelbeke.© gf
Ann Baert is wijk- en werkcoach in Harelbeke.© gf
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Wijk-werken, of enkele uren per week klusjes laten uitvoeren door een werkzoekende, zit in de lift in Harelbeke. “Op deze manier willen we werkzoekenden activeren en kan iedereen gebruik maken van een extra paar helpende handen tegen een voordelig tarief”, aldus wijk-werkcoach Ann Baert.

Vroeger boden de gemeentelijke Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) de mogelijkheid aan langdurig werklozen om kleine werkjes uit te voeren zonder dat ze hun werkloosheidsuitkering verloren. Begin 2018 werd dit PWA-stelsel vervangen door wijk-werken.

“Het is een ‘activeringsinstrument’ geworden. Wijk-werken is een doorstroommaatregel, een opstap naar werk, deel van een werktraject. Zo kan men werkervaring opdoen, drempels wegwerken, groeien in vaardigheden zoals werkethiek, Nederlandse taal, communicatie, verder integreren, zich maatschappelijk verbonden voelen. Wijk-werken is een middel om de persoon klaar te stomen voor duurzaam werk. Het uitvoeren van wijk-werkactiviteiten dient om die vaardigheden op zijn minst te behouden en waar mogelijk te versterken”, duidt Ann Baert. Zij is tewerkgesteld vanuit W13, de vereniging van de OCMW’s en het CAW in Zuid-West-Vlaanderen die een gezamenlijk sociaal en welzijnsbeleid voeren voor de regio Zuid-West-Vlaanderen zodat iedereen in de regio dezelfde kansen heeft op een menswaardig en kwaliteitsvol leven, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

Ann begeleidt als wijk-werkcoach de wijk-werkers en is verantwoordelijk om het wijk-werken te behartigen in Harelbeke.

De stad Harelbeke werkte voor 2.756 uren met wijk-werkers in 2020. “Zo’n 37 procent van de opdrachten waren coronagerelateerd: ontsmetten van spelmateriaal, poetsen van klaslokalen, de rol van steward op de wekelijkse markt. Ook bij de opstart van het schooljaar in AHA! stonden stewards klaar om leerlingen naar de juiste leslokalen te begeleiden”, laat Karolien Deschildre weten als beleidsmedewerker onderwijs & sociale economie.

Vergoeding

“Door covid-19 werden minder uren gepresteerd, maar het betekende ook de doorstart voor het lokaal bestuur in Harelbeke. Circa 45 wijk-werkers konden ingezet worden voor taken met een maatschappelijke relevantie, ook bij de eigen stadsdiensten”, gaat Ann verder. “Diensten die handen te kort hebben om bepaalde taken uit te voeren, kunnen via het systeem van wijk-werken hulp inschakelen: het bedelen van flyers voor participatiemomenten van het mobiliteitsplan of het bedelen van de bonnenboekjes voor de dienst economie. De buitenschoolse opvang van de drie stedelijke basisscholen zet naast vaste begeleiders en vrijwilligers ook wijk-werkers in voor het toezicht of het begeleiden van kinderen tijdens de schoolmaaltijden. Wijk-werken is een zeer belangrijke opstap in een traject naar werk.”

De wijk-werker wordt per begonnen uur vergoed door middel van wijk-werkcheques.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier