G4S Cash Solutionsis vragende partij om bewakingscamera's te installeren aan hun geldcentrum in de Blokkestraat. Dit centrum is een geldtelcentrum tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. "Dit wil zeggen: de plaats waar een onderneming, andere dan een kredietinstelling of bpost, voor rekening van derden geld telt, verpakt, beveiligd bewaart, bedeelt of op een andere wijze manueel of geautomatiseerd behandelt", zegt burgemeester Alain Top (SP.A).
...

G4S Cash Solutionsis vragende partij om bewakingscamera's te installeren aan hun geldcentrum in de Blokkestraat. Dit centrum is een geldtelcentrum tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. "Dit wil zeggen: de plaats waar een onderneming, andere dan een kredietinstelling of bpost, voor rekening van derden geld telt, verpakt, beveiligd bewaart, bedeelt of op een andere wijze manueel of geautomatiseerd behandelt", zegt burgemeester Alain Top (SP.A). Bij aangetekende brief diende G4S Cash Solutions een adviesvraag in rond het plaatsen van bewakingscamera's te richten op de perimeter rechtstreeks rond geldtelcentrum. "Dat moet zo volgens de genaamde Camerawet, die de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's bepaalt. Onder meer met betrekking tot niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen.De Camerawet bepaalt ook dat de beslissing door de verwerkingsverantwoordelijke wordt genomen na positief - en dus bindend - advies van de gemeenteraad over de afbakening van de perimeter. De gemeenteraad brengt zijn advies uit na de korpschef van de politiezone waarin de plaats zich bevindt, te hebben geraadpleegd. En die korpschef verleende gunstig advies. "Mits de beelden van de camera geplaatst aan de ingang en aan 'poort 01' digitaal ofwel fysiek worden bewerkt zodat het zicht van de camera beperkt blijft tot de werkelijke toegang tot het bedrijf en aanhorigheden, met uitsluiting van de openbare weg", klinkt het.Gemeenteraadslid Koen Opsomer (CD&V) stelde de vraag of er ook camera's komen langs de verlaagde Leiekaden. "Daar is voorlopig nog geen sprake van. Je kan niet zomaar camera's zetten op openbare plaatsen. Er moet altijd eerst advies komen van de politie, plus het moeten proportioneel mogelijk onveilige plaatsen zijn", duidt de burgemeester.