Beurswaakhond FSMA tikte begin augustus Picanol Group op de vingers omdat het bedrijf al sinds 2017 zeggenschap had over Tessenderlo Group. Picanol gaat daarmee niet akkoord en zegt dat het pas sinds 19 maart 2019 volledige controle heeft over Tessenderlo. Niettemin moest Picanol de beginsaldo van de activa, verplichtingen en eigen vermogen retroactief corrigeren vanaf 1 januari 2019.

Naar aanleiding van de controleverwerving over Tessenderlo Group zal Picanol Group voortaan rapporteren over vijf segmenten: Machines & Technologies, Agro, Bio-valorization, Industrial Solutions en T-Power. Het segment 'Machines & Technologies' vervangt de vroegere segmenten 'Weaving Machines' en 'Industries' en omvat Picanol, Psicontrol en Proferro.

"In de eerste helft van 2019 kende het segment Machines & Technologies een sterke omzetdaling (-26%) als gevolg van een wereldwijde afkoeling van de machinemarkt, gedreven door het onzekere macro-economische klimaat", zegt CEO Luc Tack bij de voorstelling van de halfjaarlijkse cijfers. "De omzet van het Agrosegmentsteeg met 6% (of 1,3% zonder wisselkoerseffect), terwijl de omzet van Bio-valorization steeg dankzij hogere PB Leiner volumes. Ook de omzet van Industrial Solutions nam toe, voornamelijk dankzij de contributie van DYKA Group. T-Power, geheel aangekocht eind 2018, bracht 34,8 miljoen euro bij tot de omzet van de groep wat in lijn was met de verwachtingen."

Winstdaling van 46,4 miljoen euro

De winst in het eerste semester van 2019 na reële waarde aanpassing bedraagt 20,7 miljoen euro in vergelijking met 67,1 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar of een daling met 46,4 miljoen euro. "Dit is voornamelijk het gevolg van de omzetdaling in segment Machines & Technologies die niet gevolgd werd door een evenredige daling van de vaste kosten", aldus Luc Tack. "De impact van de reële waardebepaling op de winst toewijsbaar aan de aandeelhouders bedraagt 15,8 miljoen euro."

CEO Luc Tack.

In juni 2019 nam Picanol deel aan de 18de editie van ITMA in Barcelona, de belangrijkste vierjaarlijkse textielmachinevakbeurs ter wereld. "Dat zijn een beetje de Olympische Spelen voor weefmachines", zegt Luc Tack. "Telkens proberen we dan ook uit te pakken met onze toptechnologie. Dit jaar stelden we onze OmniPlus-i voor, onze nieuwe luchtweefmachine. Opnieuw zagen we een duidelijke voorsprong om onze concurrenten."

Volatiele marktomstandigheden

Toch zijn ook de verwachtingen voor de tweede jaarhelft niet zo goed. "Picanol Group houdt voor de tweede jaarhelft van 2019 rekening met een verdere negatieve impact van het huidige onzekere macro-economische klimaat, waarbij de afkoeling van de wereldwijde machinemarkt niet gecompenseerd zal worden door de andere segmenten van Tessenderlo Group. We wensen te benadrukken dat Picanol momenteel opereert in volatiele politieke, economische en financiële omstandigheden", klinkt het.

Tewerkstelling daalt

Het kleinere orderboekje voor Picanol heeft ook een impact op de tewerkstelling in Ieper. Terwijl er eind 2018 nog 1.611 mensen werkten in Ieper, zijn dat er nu nog 1.547. "Dat is het gevolg van de dalende activiteit. Het gaat vrijwel alleen om tijdelijken van wie het contract niet verlengd werd. Momenteel hebben we hier in Ieper nog een 125-tal tijdelijken in dienst", aldus Luc Tack.

"Ondanks de afkoeling van de machinemarkt blijven we rotsvast geloven in onze strategie", zegt Luc Tack. De maakindustrie is nog steeds heel belangrijk in België. We denken niet dat maakbedrijven alleen met hun research en development in België kunnen blijven. Vroeg of laat ontploft dat in hun gezicht. We zijn er ook van overtuigd dat de middenklasse in Azië groeit en zal blijven groeien. Die mensen die uit de armoede naar de middenklasse gaan zullen zich betere kledij kunnen veroorloven, dus verwachten wij een blijvende vraag naar onze kwaliteitsvolle weefmachines. Onze strategie was echter ook om met Proferro en Psicontrole ook steeds meer aan derden te leveren, zodat we minder gevoelig zouden zijn voor schommelingen in de machinemarkt. Dat is ook effectief wat er gebeurd is. De dalende vraag naar weefgetouwen werd deels gecompenseerd door onze andere segmenten. Maar nogmaals: het blijft een onvoorspelbare economische realiteit. Als onze klanten meegesleurd worden, dan zullen wij het ook zeker voelen."

Beurswaakhond FSMA tikte begin augustus Picanol Group op de vingers omdat het bedrijf al sinds 2017 zeggenschap had over Tessenderlo Group. Picanol gaat daarmee niet akkoord en zegt dat het pas sinds 19 maart 2019 volledige controle heeft over Tessenderlo. Niettemin moest Picanol de beginsaldo van de activa, verplichtingen en eigen vermogen retroactief corrigeren vanaf 1 januari 2019.Naar aanleiding van de controleverwerving over Tessenderlo Group zal Picanol Group voortaan rapporteren over vijf segmenten: Machines & Technologies, Agro, Bio-valorization, Industrial Solutions en T-Power. Het segment 'Machines & Technologies' vervangt de vroegere segmenten 'Weaving Machines' en 'Industries' en omvat Picanol, Psicontrol en Proferro."In de eerste helft van 2019 kende het segment Machines & Technologies een sterke omzetdaling (-26%) als gevolg van een wereldwijde afkoeling van de machinemarkt, gedreven door het onzekere macro-economische klimaat", zegt CEO Luc Tack bij de voorstelling van de halfjaarlijkse cijfers. "De omzet van het Agrosegmentsteeg met 6% (of 1,3% zonder wisselkoerseffect), terwijl de omzet van Bio-valorization steeg dankzij hogere PB Leiner volumes. Ook de omzet van Industrial Solutions nam toe, voornamelijk dankzij de contributie van DYKA Group. T-Power, geheel aangekocht eind 2018, bracht 34,8 miljoen euro bij tot de omzet van de groep wat in lijn was met de verwachtingen."De winst in het eerste semester van 2019 na reële waarde aanpassing bedraagt 20,7 miljoen euro in vergelijking met 67,1 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar of een daling met 46,4 miljoen euro. "Dit is voornamelijk het gevolg van de omzetdaling in segment Machines & Technologies die niet gevolgd werd door een evenredige daling van de vaste kosten", aldus Luc Tack. "De impact van de reële waardebepaling op de winst toewijsbaar aan de aandeelhouders bedraagt 15,8 miljoen euro."In juni 2019 nam Picanol deel aan de 18de editie van ITMA in Barcelona, de belangrijkste vierjaarlijkse textielmachinevakbeurs ter wereld. "Dat zijn een beetje de Olympische Spelen voor weefmachines", zegt Luc Tack. "Telkens proberen we dan ook uit te pakken met onze toptechnologie. Dit jaar stelden we onze OmniPlus-i voor, onze nieuwe luchtweefmachine. Opnieuw zagen we een duidelijke voorsprong om onze concurrenten."Toch zijn ook de verwachtingen voor de tweede jaarhelft niet zo goed. "Picanol Group houdt voor de tweede jaarhelft van 2019 rekening met een verdere negatieve impact van het huidige onzekere macro-economische klimaat, waarbij de afkoeling van de wereldwijde machinemarkt niet gecompenseerd zal worden door de andere segmenten van Tessenderlo Group. We wensen te benadrukken dat Picanol momenteel opereert in volatiele politieke, economische en financiële omstandigheden", klinkt het.Het kleinere orderboekje voor Picanol heeft ook een impact op de tewerkstelling in Ieper. Terwijl er eind 2018 nog 1.611 mensen werkten in Ieper, zijn dat er nu nog 1.547. "Dat is het gevolg van de dalende activiteit. Het gaat vrijwel alleen om tijdelijken van wie het contract niet verlengd werd. Momenteel hebben we hier in Ieper nog een 125-tal tijdelijken in dienst", aldus Luc Tack."Ondanks de afkoeling van de machinemarkt blijven we rotsvast geloven in onze strategie", zegt Luc Tack. De maakindustrie is nog steeds heel belangrijk in België. We denken niet dat maakbedrijven alleen met hun research en development in België kunnen blijven. Vroeg of laat ontploft dat in hun gezicht. We zijn er ook van overtuigd dat de middenklasse in Azië groeit en zal blijven groeien. Die mensen die uit de armoede naar de middenklasse gaan zullen zich betere kledij kunnen veroorloven, dus verwachten wij een blijvende vraag naar onze kwaliteitsvolle weefmachines. Onze strategie was echter ook om met Proferro en Psicontrole ook steeds meer aan derden te leveren, zodat we minder gevoelig zouden zijn voor schommelingen in de machinemarkt. Dat is ook effectief wat er gebeurd is. De dalende vraag naar weefgetouwen werd deels gecompenseerd door onze andere segmenten. Maar nogmaals: het blijft een onvoorspelbare economische realiteit. Als onze klanten meegesleurd worden, dan zullen wij het ook zeker voelen."