Wat met winkelleegstand in Poperinge?

Redactie KW

Het stadsbestuur en het Centrummanagement werken aan een strategisch plan om winkelleegstand in het centrum tegen te gaan.

Volgens burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) vonden al heel wat gesprekken plaats tussen studiebureau BRO en handelaars uit Poperinge. “Er werd ook al een ‘koopstromenonderzoek’ uitgevoerd om de commerciële positie van Poperinge indicatief beter te kunnen inschatten. Ze gaven ook een presentatie met enkele maatschappelijke trends. De handel volgt een wijzigende samenleving en niet omgekeerd. Vorige week woensdag vond er ook een collectieve workshop plaats, waar handelaars uit het centrum vrijuit hun mening kwijt konden. Er zijn een twintigtal handelaars en zelfstandigen komen opdagen. Het was bij momenten kritisch en scherp, maar soms ook verrassend. De hele avond verliep uiteindelijk constructief.”

Zo noteerde de burgemeester dat de handelskern strikter moet afgebakend worden. “De versnippering tussen verenigingen en comités die nu bestaat, is niet meer van deze tijd. Het zijn maar enkele stellingen die aan bod kwamen. Het studiebureau BRO moet nu zijn werk doen en op basis van alle input concrete voorstellen uitwerken. Alhoewel zij menen enkele goede voorstellen te kunnen doen, plaatsen ze iedereen ook met de voeten op de grond. Toveroplossingen voor lokale overheden bestaan er niet. Het moet uiteindelijk van de klant en de ondernemer zelf komen. Dit wordt in de eerstkomende maanden vervolgd. Ondertussen werden bepaalde leegstaande panden al opnieuw ingenomen.” (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.