Wallenius Wilhelsen Solutions is de logistieke divisie van de Zweeds-Noorse scheepsgroep Wallenius Wilhelmsen. Voor wie af en toe passeert langs de Alfred Ronsestraat aan de Canadakaai, is het altijd een wonderlijk en kleurrijk schouwspel van vrachten die op transport staan te wachten. Je ziet er niet alleen duizenden nieuwe auto's van allerlei merken, maar ook uitzonderlijke vrachten zoals industriële machines, transformatoren van honderden tonnen zwaar, helikopters, pleziervaartuigen, enz. Vorig jaar werd er gebouwd aan een grote 'sauna' voor auto's. Daarmee worden eventueel meegereisde schadelijke insecten gedood door verhitting.
...