Waarom is een corona-langetermijnstrategie nodig?

© Sierakowski©Isopix
© Sierakowski©Isopix
Bart Vansevenant
Bart Vansevenant Manager Belangenbehartiging bij Voka West-Vlaanderen

Het Zomerplan biedt perspectief richting het normaliseren van onze economie en bedrijven. Maar we mogen ons niet vergissen: dit is geen onmiddellijke terugkeer naar de precoronaperiode. Om het virus te beheersen is een échte langetermijnstrategie nodig, met drie grote pijlers: meer en beter ventileren, regelmatig testen en volop vaccineren op de werkvloer.

PIJLER 1: vaccineren, ook op de werkvloer

Ook al verloopt de huidige vaccinatiecampagne momenteel erg vlot, ze zal niet volstaan om op lange termijn bescherming te bieden tegen het coronavirus en de opduikende varianten. Iedereen een derde dosis toedienen, zal bijvoorbeeld niet meer via de vaccinatiecentra kunnen aangezien de huidige locaties terugkeren naar hun oorspronkelijke bestemming. Bedrijven kunnen een hoofdrol spelen in het toedienen van die derde dosis en een langetermijnvaccinatiestrategie. Dat komt niet uit de lucht vallen: bedrijven vaccineren nu al hun medewerkers tegen griep. We weten ook dat de bereidheid om zich te laten vaccineren groter wordt wanneer in een bedrijfscontext gevaccineerd wordt. Door goed voorbereid te zijn, kan de inschakeling van bedrijven vlot verlopen.

PIJLER 2: voorkomen, en dus ventileren

Het preventieve aspect in de coronacampagne focust vandaag op afstand houden, contacten beperken, handhygiëne en mondmaskers dragen. Deze algemene maatregelen werden aangevuld met de ingrijpende verplichting tot voltijds telewerk. Het potentieel van ventilatie en luchtzuivering bleef onderbelicht. Nochtans reduceren goede ventilatie en verluchting besmettingsrisico’s met factor 10.

Als we werknemers twee keer per week testen, dan hebben we een doeltreffend extra wapen in de strijd tegen het virus

Dat komt omdat het virus zich niet enkel via druppeltjes verplaatst, maar ook gedurende lange tijd en over een lange afstand kan blijven hangen. De hoeveelheid virus die blijft hangen, kan direct afgeleid worden uit de hoeveelheid CO2 in dezelfde ruimte. Dankzij een CO2-meter kan iedereen het besmettingsrisico goedkoop en eenvoudig volgen en gepaste maatregelen nemen. Het is dan ook onze overtuiging dat ventilatie de terugkeer naar de werkplek op een veilige en duurzame manier kan verzekeren. Belangrijke voetnoot hierbij is dat het belangrijk zal zijn om duidelijkheid te scheppen over de richtwaarden van de luchtkwaliteit die aangehouden moeten worden.

PIJLER 3: regelmatig testen

Hoewel het aantal besmettingen in bedrijven erg laag ligt, blijft testen in bedrijven een essentieel onderdeel van de strategie om het coronavirus tijdig op te sporen. Als we werknemers twee keer per week testen, dan hebben we een doeltreffend extra wapen in de strijd tegen het virus. De overheid kocht daarom massaal sneltesten aan en stelt ze gratis ter beschikking. Intussen is duidelijk dat deze testen niet helemaal gratis zijn: de test afnemen komt met een prijskaartje voor werkgevers. Omdat de tests afgenomen moeten worden door medisch personeel, is massaal testen bovendien ook een personeelsuitdaging. Maar het kan anders. Bedrijven zijn perfect in staat om protocollen en afspraken te maken die het gebruik van snel- en zelftesten ruim ingang laten vinden. Dat bewijst Oostenrijk waar dagelijks 900.000 testen worden afgenomen in bedrijven. Helemaal gratis.

Willen we de pandemie op lange termijn verslaan, dan is het nú tijd om actie te ondernemen.

In samenwerking met Voka West-Vlaanderen

@vokawestvlaanderen

@VokaWVL

voka_wvl

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.