Unizo Izegem heeft er zopas een mooi Weekend van de Klant op zitten en ondertussen raakte ook bekend dat Jef Maeseele, voorzitter van Unizo Izegem, vanaf 1 oktober de nieuwe voorzitter van de provinciale afdeling van Unizo is.
...

Unizo Izegem heeft er zopas een mooi Weekend van de Klant op zitten en ondertussen raakte ook bekend dat Jef Maeseele, voorzitter van Unizo Izegem, vanaf 1 oktober de nieuwe voorzitter van de provinciale afdeling van Unizo is.Hoe belandde je bij Unizo?"Ik was eigenlijk nog geen lid van Unizo toen ik er in 2013 zowat in rolde. Ze zochten een voorzitter in Izegem en ik aanvaardde die uitdaging. Je mag twee keer een mandaat van vier jaar bekleden, daarna moet er sowieso een andere voorzitter komen. En dat is een goede zaak. Zo vermijdt men dat een vereniging aan één persoon zou blijven vastkleven. In januari 2021 is het zover en krijgt Unizo Izegem een nieuwe voorzitter.""De verjonging binnen ons bestuur is al een tijdje ingezet. Ik zal zelf niet meer in het bestuur zetelen, ik wil immers niet de schoonmoeder zijn die zich overal moeit. (lacht) Maar men zal op mijn medewerking kunnen blijven rekenen. Ik hoor van andere provinciale Unizo-bestuursleden dat de lokale afdeling nog altijd een belangrijke plaats blijft innemen in hun hart. Dat zal bij mij niet anders zijn. Aan een event als bijvoorbeeld de Batjes zal ik met plezier mijn steun bieden."Die Batjes, die net een restyling zouden krijgen in 2020, werden afgelast. Hoe hard kwam dat aan?"We zijn in augustus 2019 begonnen om het nieuwe concept van de Batjes uit te werken. We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Onder aanvoering van Karolien Delmotte, voorzitter van het Batjescomité, werden heel wat partijen bij de vernieuwing betrokken. De straatverantwoordelijken, jeugdverenigingen en jeugdraad, de kunstacademie, de horeca, de garagisten... Bedoeling was om de auto's die normaal op de Grote Markt staan te verspreiden over de verschillende straten van ons vernieuwd parcours en om op de markt een groot horeca-event te creëren.""Dat zijn plannen die we volgend jaar verder willen ontvouwen. We kregen trouwens ook felicitaties van RIHO voor het veiligheids- en preventieplan dat we op tafel hebben gelegd. We hadden ook al een groots communicatieplan op poten gezet om ook de mensen uit omliggende gemeenten naar Izegem te lokken in het Batjesweekend. De Batjes waren wel aan vernieuwing toe en dan moet je keuzes durven maken. Vaak vrezen mensen er dan zelf verlies bij te doen, maar er is een Chinees spreekwoord dat zegt dat zowel de kleine als de grootste bootjes omhoog gaan als het zeepeil stijgt. Dus hoe meer volk we naar Izegem krijgen, des te beter voor iedereen."Blijven die Batjes ook een topper voor de verkoop van de middenstanders?"Toen ik onderweg was om affiches voor het Weekend van de Klant rond te dragen, kreeg ik toch de bevestiging. Heel wat handelaars beleven een topweekend. Het is in Izegem het commercieel moment van het jaar. En dat willen we zo houden."Ook de garagisten schijnen vaak auto's te verkopen. Het zou ons niet meteen te binnen schieten om naar de Batjes te trekken en daar een auto te kopen."Het kan misschien vreemd klinken, maar dat klopt. Er worden ter plaatse aankopen afgesloten, maar soms ook maanden later. Mensen hebben een mooie auto zien staan en trekken daarna naar de garagist. Zelf hebben we zo ook nog een auto voor mijn zoon gekocht."Wat is de voorwaarde om tot Unizo toe te treden?"Je moet zelfstandig zijn, in hoofd- of in bijberoep. De grootste ledencategorie zijn kmo's in de bouw. Ook de dienstensector en de vrije beroepen vormen een belangrijk aandeel, maar de retail is bijvoorbeeld slechts 13 procent van ons ledenaantal. Alhoewel de meeste mensen ons meteen associëren met retail. We komen er ook het meest mee naar buiten, maar ook voor de andere leden organiseren we heel wat zoals pakweg vormingsavonden. Maar vaak blijft dat binnen de muren van Unizo. In Izegem hebben we bijna 200 leden. De jongste jaren blijven we ook in stijgende lijn zitten. Dat is mee te danken aan de verjonging van ons bestuur. Jonge mensen brengen bevriende zelfstandigen mee en zo ontstaat een natuurlijke aangroei."Jullie hebben net het Weekend van de Klant achter de rug. Hoe evalueer je dat?"Met de werkgroep Puur Izegem zet Silke Driegelinck daar haar schouders onder. Beroepshalve is ze bezig met sociale media en zij zorgt ervoor dat onze communicatie tot zijn recht komt. We kregen ook 67 handelaars aan boord van onze actie, dat is 20 procent meer dan in 2018."Krijgen jullie ook signalen van leden die het moeilijk hebben in deze barre tijden?"Sommige sectoren, zoals de voeding, doen het gewoon goed. Maar voor veel anderen is het behelpen. Er heerst wat gêne om voor problemen uit te komen. Nochtans zijn er instanties als Dyzo die hulp kunnen bieden."