Voka-Kamer van Koophandel pakt elk jaar uit met een economische stand van zaken voor elke West-Vlaamse regio en koppelt daar ook een prioriteitenlijstje aan vast. Vandaag gebeurde dat voor het arrondissement Oostende. Er zijn positieve evoluties, maar de regio Oostende loopt nog altijd achter tegenover de rest van de provincie.
...

Voka-Kamer van Koophandel pakt elk jaar uit met een economische stand van zaken voor elke West-Vlaamse regio en koppelt daar ook een prioriteitenlijstje aan vast. Vandaag gebeurde dat voor het arrondissement Oostende. Er zijn positieve evoluties, maar de regio Oostende loopt nog altijd achter tegenover de rest van de provincie. Zo zakte de werkloosheid naar 7,8 procent in 2018, het laagste cijfer in jaren, maar het West-Vlaamse gemiddelde bedraagt 5 procent. De hele kustregio heeft ook een lage werkzaamheidsgraad. Op 87.000 20- tot 64-jarigen zijn er goed 59.000 mensen aan het werk, ruim 5.500 werkzoekenden en bijna 22.000 niet-actieven. "Er moet meer ingezet worden op het activeren van deze groep", vindt Voka.Daarnaast breekt de ondernemersorganisatie een lans voor innovatie. "We willen dat alle mogelijkheden onderzocht worden op het vlak van waterstof en de bouw van een waterstoffabriek. Dit kan een ideale manier zijn om grote hoeveelheden energie op te slaan die worden opgewekt in de windmolenparken op zee", zegt regioverantwoordelijke Dieter Coussée van Voka. Een oproep die niet in dovemansoren zal vallen bij de nieuwe burgemeester Bart Tommelein, die eerder zelf al pleitte voor een waterstoffabriek in Oostende en een onderzoek naar de mogelijkheden opnam in het nieuwe bestuursakkoord."Als de windparken meer stroom leveren dan op dat moment nodig is, kan die worden omgezet in waterstof en opgeslagen. Omgekeerd kan de waterstof weer worden omgezet in elektriciteit, als de productie van windenergie achterblijft bij de vraag. Een waterstoffabriek kan dus een belangrijke functie krijgen voor de balans in het elektriciteitssysteem. Daarnaast kan waterstof ook gebruikt worden als brandstof voor groene voertuigen."Verder wil Voka dat dringend werk wordt gemaakt van een nieuwe zeesluis. "De oude Demeysluis is tot op de draad versleten", aldus Dieter Coussée. "We hebben een vlotte en directe verbinding nodig tussen onze voor -en achterhaven. Bovendien vormt dit gebied een zwak punt in onze kustbeveiliging. Als we het slim aanpakken, kunnen we de achterhaven nog beter benutten.""Ook het potentieel van het kanaal Oostende-Nieuwpoort, het Plassendalekanaal, moet worden onderzocht. Misschien kan men via slimme vaartuigen en duwbakken de Westhoek verbinden met Oostende en Brugge. Het beschermde sluizencomplex Plassendale in Oudenburg is een hinderpaal, maar misschien zijn er oplossingen te vinden", zegt directeur belangenbehartiging, kennis en advies Veerle De Mey.Voka ijvert ook voor een doorsteek tussen de Vismijnlaan en de Eduard Moreauxlaan in Oostende, een nieuwe ringweg vanaf de A10 tot aan het bedrijventerrein Kromme Elleboog, het doortrekken van de Kusttram tot aan de luchthaven van Oostende en het beter ondersteunen van de luchthaven. "Voka West-Vlaanderen zal daarom een nieuwe 'economische raad voor de luchthaven' oprichten, samen met alle relevante stakeholders, politieke actoren en economische krachten uit de regio."(HH)