Voka Veurne en Ieper pleiten voor betere mobiliteit en meer ruimte om te ondernemen in de Westhoek

We zien v.l.n.r. Tom Vermeersch, Pieter De Brabandere en Vincent Callens. (Foto TOGH) © TOM GHEERAERT
Tom Gheeraert

Volgens Voka-voorzitters van regio Veurne en Ieper zorgen de fors stijgende energieprijzen, exploderende loonkosten en een structurele krapte op de arbeidsmarkt voor heel wat kopzorgen bij ondernemers. “Ook op langere termijn zijn er in de Westhoek heel wat werven die dringend aangepakt moeten worden opdat de streek aantrekkelijk zou blijven om te wonen, te werken en te ondernemen”, zeggen Pieter de Brabandere en Vincent Callens.

Vorig jaar deed Voka West-Vlaanderen rond deze tijd van het jaar een tweeledige oproep: maak komaf met de plannen om van de Westhoek een ‘landschapspark’ te maken én zet dringend vaart achter het Complex Project Ieper-Veurne, dat de regio beter moet ontsluiten op mobiliteitsvlak. “Tot onze grote tevredenheid werd de kandidatuur ‘Landschapspark Westhoek’ niet weerhouden. Die beslissing nam heel wat onzekerheid weg bij onze ondernemers”, vertelt Pieter De Brabandere, Voka-voorzitter regio Veurne.

Betere mobiliteit

“Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat het dossier Complex Project Ieper-Veurne nog steeds muurvast zit”, vult Vincent Callens, voorzitter van Voka regio Ieper, aan. “In vergelijking met vorig jaar is er zo goed als geen vooruitgang geboekt. Alle stakeholders die bevraagd werden in de verkenningsfase, kregen deze zomer de inzichtennota te zien. Daarin stonden toch heel wat interessante zaken.”

“Zo werd onze visie waarbij er gekeken moest worden naar een oplossing voor de gehele Westhoek – en dus niet enkel de verbinding Ieper-Veurne – bijna integraal overgenomen, net als onze wens om een multimodale oplossing – via weg, spoor, openbaar vervoer en fiets – naar voren te schuiven”, aldus De Brabandere.

Die inzichtennota werd in oktober ook goedgekeurd door de Vervoerregio Westhoek, waar de verschillende steden en gemeenten van de Westhoek samen een mobiliteitsplan uitwerken. “Een cruciale stap, want in dit verhaal zullen we alle burgemeesters en andere stakeholders van de regio mee moeten krijgen”, aldus Callens. “Helaas werd na die goedkeuring geen vaart genomen door het kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters, waar het dossier opnieuw stof ligt te vergaren.”

Voka West-Vlaanderen dringt dan ook aan op een snelle doorstart. “Iedereen heeft de mond vol over ontharding en beperking van ruimte-inname, dat zijn geen begrippen meer uit de verre toekomst”, vertelt De Brabandere. “We zijn er dan ook van overtuigd dat dit de allerlaatste kans is om de Westhoek naar behoren te ontsluiten en de mobiliteit hier op het niveau van de 21e eeuw te brengen.” En daar heeft iedereen in de streek belang bij. “Zowel op vlak van leefbaarheid, doorstroming en veiligheid moet er iets gebeuren. Dit is een unieke kans die we niet mogen laten liggen. We zijn dan ook bereid om met Voka West-Vlaanderen een voortrekkersrol te spelen in dit dossier om alle stakeholders op één lijn te krijgen”, concludeert Callens.

Gebrek aan ruimte

Ondertussen is er ook dringend nood aan meer ruimte om te ondernemen. “Heel wat ondernemers komen naar Voka met de vraag of we hen kunnen helpen in hun zoektocht naar een nieuwe locatie voor hun bedrijf”, zegt De Brabandere. “Spijtig genoeg moeten we hen keer op keer melden dat alle bedrijventerreinen in de regio quasi 100% bezet zijn, wat er voor zorgt dat sommigen over de taalgrens in Henegouwen of zelfs over de landsgrens in Frankrijk beginnen te speuren naar opportuniteiten. Een begrijpelijke reactie, maar uiteraard is dat geen goed nieuws voor onze regio. Voka West-Vlaanderen vraagt daarom aan de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering om extra ruimte te voorzien voor bedrijvigheid in de regio.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.