Voka trekt aan alarmbel: “Zuid-West-Vlaamse wegen slibben dicht”

De Voka-afdelingen Roeselare-Tielt en Kortrijk met v.l.n.r. Katrien Verfaillie, Michel Soubry, Philippe De Veyt, Veerle De Mey en Matthieu Marisse. (foto SB) © STEFAAN BEEL
Mieke Verhelle

Het gaat goed met de bedrijven in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Dat is de balans die werkgeversorganisatie Voka opmaakt. “De werkloosheid zit op een dieptepunt, omzet en investeringen stijgen”, weet Veerle De Mey. “Toch dreigt er stilstand als er niet snel iets gedaan wordt aan de arbeidskrapte en de mobiliteit”, weet Matthieu Marisse.

Bij het begin van het jaar blikken de diverse regiovoorzitters van Voka terug op het voorbije jaar. Tegelijk kijken ze naar de uitdagingen voor de toekomst. De regiovoorzitters Michel Soubry van het gelijknamige pastabedrijf in Roeselare en Philippe De Veyt van het Kortrijkse Lecot (bouwmaterialen) zijn trotse voorzitters van de regio’s Roeselare-Tielt en Kortrijk.

Terecht zo blijkt uit de cijfers die directeur belangenbehartiging Veerle De Mey voorlegt. “De werkloosheid bereikte het laagste peil sinds tien jaar. Het aantal ondernemingen neemt toe. Van alle West-Vlaamse ondernemingen bevindt een vierde zich in het arrondissement Kortrijk. Per honderd ondernemingen worden er 9 nieuwe opgericht en 5 stopgezet. Een netto aangroei van zo’n 4 procent.”

De totale omzet van de Kortrijkse bedrijven steeg van 26,2 miljard in 2014 naar 30,1 miljard in 2017. Voor de regio’s Roeselare en Tielt was dat respectievelijk 13,5 en 11,6 miljard euro. Ook de investeringen stegen gevoelig, met bijna 50 procent meer in de regio Kortrijk in vergelijking met drie jaar geleden. In Roeselare stegen de investeringen in diezelfde periode met 36 porcent, in Tielt met 25 procent.

Het gaat dus goed met de Zuid-West-Vlaamse bedrijven. Toch baart de arbeidskrapte zorgen. “De werkloosheid is erg laag, het aantal vacatures – zeker voor laaggeschoolden – erg hoog. Zo is er 1,3 werkloze per vacature”, weet Veerle. Om het hoofd te bieden aan de arbeidskrapte, werkte Voka al een aantal initiatieven uit om ook mensen van over de taalgrens in onze regio aan het werk te krijgen. Daarnaast loopt er ook een proefproject om Marokkaanse IT’ers naar ons land te halen. “Bovendien blijft een groot aantal niet-actieven in deze regio. Zo’n 60.000 mensen van de beroepsactieve bevolking werken niet en zijn niet ingeschreven als werkzoekende. Dat is het equivalent van het aantal inwoners van Roeselare. Een deel van die mensen moeten we kunnen activeren.”

Er was ook goed nieuws, want volgens Voka zit de provincie op een kantelmoment rond de braindrain. “We kunnen intussen spreken van een lichte braingain“, aldus Veerle De Mey. “Meer en meer jongeren die bleven hangen in hun studentenstad keren nu terug naar West-Vlaanderen.”

“Om verder te kunnen blijven innoveren en als regio aantrekkelijk te blijven voor ondernemers én werknemers, moet er dringend werk worden gemaakt van een betere weginfrastructuur”, weet regioverantwoordelijke Matthieu Marisse. “Dat is nodig voor de logistiek van onze bedrijven, maar ook voor een vlotter woon-werk-verkeer. Files zijn niet langer een probleem van Antwerpen en Brussel alleen, almaar vaker zitten problemen op de West-Vlaamse wegen in de verkeersinfo op de radio. Onze wegen slibben dicht.”

“Enerzijds willen we vrachtverkeer van de wegen halen, door in te zetten op transport over het water“, legt Matthieu uit. “Het kanaal Roeselare-Leie moet worden verdiept en er moet dringend werk worden gemaakt van de River Terminal Roeselare om containers te kunnen behandelen. Met Voka zijn we ook vragende partij om het kanaal Bossuit-Kortrijk te verbreden om de bedrijven bereikbaar te maken vanop de Leie. Het is belangrijk dat de Vlaamse regering snel een beslissing maakt over het tracé dat gekozen wordt om de verbinding tussen het kanaal en de Leie te maken. Bedrijven en omwonenden moeten weten waar ze aan toe zijn.”

Voka vraagt een dringende aanpak van het knooppunt tussen de R8 en de A19.
Voka vraagt een dringende aanpak van het knooppunt tussen de R8 en de A19. “Het dossier ligt al meer dan twintig jaar klaar en toch zit er geen schot in de zaak.” (foto a-SLW)

De keuze van het tracé hangt ook samen met het K-R8-dossier. “De druk op het ‘ei’ in Kortrijk neemt almaar toe. Op Kortrijk-Oost (aan Evolis, red.) is het nu al dagelijks aanschuiven tot op de E17. Dan hebben we het nog niet over de aansluiting van de A19 en de R8, een dossier dat al meer dan twintig jaar op de agenda staat en waar nog altijd geen schot in de zaak zit. We vragen voor de mobiliteit rond Kortrijk snelle en realistische oplossingen in plaats van onrealistische droombeelden die de dossiers op de lange baan schuiven.”

Daarnaast vraagt Voka aan de Vlaamse regering om ook snel werk te maken van een vlottere mobiliteit in en rond Tielt, een derde rijstrook op de E403 tussen Roeselare en Brugge en de afwerking van de op- en afritten in Waregem en het kruispunt op de Belgiek in Deerlijk.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.