Voka regio Brugge schaart zich radicaal achter het project Ventilus

Xavier Vanneste en Dieter Coussée van ondernemersvereniging voka regio Brugge. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

“In plaats van te denken aan hun herverkiezing in 2024, moeten de Noord-West-Vlaamse burgemeesters het project Ventilus goedkeuren. Anders komt de bevoorrading van duurzame elektriciteit in gevaar”, zegt Xavier Vanneste, voorzitter van Voka regio Brugge.

Bruggeling Xavier Vanneste (41), de zaakvoerder van brouwerij De Halve Maan, heeft zijn entree als nieuwe voorzitter van ondernemersorganisatie Voka regio Brugge niet gemist. Hij wijst onze politici op hun verantwoordelijkheid in enkele cruciale regionale dossiers en schuwt de zware uitspraken niet. Want het water staat vele bedrijven in Noord-West-Vlaanderen aan de lippen.

“Het goede nieuws is dat het aantal faillissementen vorig jaar in de Brugse regio historisch laag was: 111 falingen, terwijl het er in 2020 nog 145 waren”, vertelt Xavier Vanneste. “Het economisch kerkhof door corona is uitgebleven. Al konden vele ondernemingen slechts overleven dankzij de coronapremies die de overheid uitreikte en het uitstel van aflossingen die de banken toestonden. Sommigen beweren zelfs dat nogal wat slabakkende horecazaken dankzij die toelagen beter boerden.”

Arbeidsmigratie

Volgens de Voka-voorzitter is dé uitdaging voor 2022 het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt: “Uit een enquête bij onze 1.000 leden blijkt dat twee derden van de bedrijfsleiders een tekort aan geschikte arbeidskrachten als het grootste probleem zien.”

Tegen 2030 moeten we 50.000 arbeidsmiganten van buiten de EU naar West-Vlaanderen lokken

“Ik beschik niet over exacte cijfers voor de Brugse regio, maar in heel de provincie is er een tekort aan 77.000 arbeidskrachten. Bij gebrek aan voldoende personeel kunnen onze bedrijven niet groeien. In november 2021 bleven in Brugge 3.261 vacatures open. De toestand is zo schrijnend dat er voor elke jobaanbieding tegenwoordig maar één persoon beschikbaar is.”

Taboes

“We moeten bepaalde taboes doorbreken om dit probleem op te lossen. Extra opleidingen en de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd alleen zullen dit niet oplossen. We moeten onder meer 12.000 niet-actieven aan het werk krijgen. Eén op vijf mensen is niet actief.”

“Werken moet voor hen opnieuw sexy worden. Daar bovenop zullen we ook moeten inzetten op gerichte economische arbeidsmigratie en tegen 2030 zo’n 50.000 arbeidskrachten van buiten de Europese Unie naar West-Vlaanderen lokken”, aldus Xavier Vanneste.

Duurzaamheid

Op de vraag of economische groei wel nog nodig is in tijden van klimaatverandering, antwoordt hij: “Een transitie naar meer duurzaam ondernemen is ook een vorm van groei. Innovatieve technologieën hebben we te danken aan de drang van onze bedrijfsleiders om te groeien. Neem nu de energietransitie die op ons afkomt.”

De Noord-West-Vlaamse burgemeesters mogen niet alleen denken aan hun herverkiezing in 2024

“Duurzaamheid staat daarin centraal. De realisatie van het project Ventilus is cruciaal voor de bevoorradingszekerheid van groene elektriciteit. Zowel voor bedrijven als voor de gezinnen! Ik roep de vele CD&V-burgemeesters in Noord-West-Vlaanderen op om dit project te steunen in plaats van enkel te denken aan hun herverkiezing in 2024.”

“Er kan nog gediscuteerd worden over boven- of ondergrondse hoogspanningslijnen, maar Ventilus moet gerealiseerd worden. Iedereen wenst een beter klimaat, maar wil geen hoogspanningslijn in zijn achtertuin. Als alle bedrijfswagens vanaf 2026 elektrisch moeten zijn en de particuliere auto’s vanaf 2029, dan moeten die kunnen worden opgeladen. Zonder Ventilus komt ook dit in het gedrang!”

Fusiehaven

2022 wordt een belangrijk jaar voor de haven van Zeebrugge. “In de loop van het voorjaar moet de fusie met de haven van Antwerpen afgerond zijn. Hopelijk behoudt Zeebrugge binnen die nieuwe fusiehaven alle groeikansen.”

“Ik zie het rooskleurig in, want Antwerpen zit vol en de grootste containerschepen kiezen voor Zeebrugge. Belangrijk is wel dat de werken aan de nieuwe Visartsluis nog deze legislatuur opgestart worden. Dat staat in het Vlaams regeerakkoord, de ministers moeten dat akkoord naleven”, aldus de Voka-voorzitter.

Xavier Vanneste pleit voor een multimodale ontsluiting van de haven: “We vragen al lang een derde rijstrook op de E403 tussen Brugge en Roeselare. Momenteel worden 75 procent van de goederen per vrachtwagen vervoerd. Een meer duurzaam transport betekent een betere binnenvaartverbinding naar Zeebrugge.”

Kleur bekennen

“Het is hoog tijd dat het Brugs stadsbestuur én vooral Vlaanderen kleur bekennen. Niks doen betekent dat de expreswegen naar Zeebrugge dichtslibben met camions. Cosco Shipping transporteert nu vanuit Zeebrugge 800.000 containers en zal dat over drie jaar opdrijven tot 2 miljoen containers!”

Vlaanderen mag de reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal niet opgeven

“Onzer politici moeten dringend een keuze maken tussen drie opties. De capaciteit van de estuaire vaart is te beperkt. Het Brugs stadsbestuur hypothekeert de stadsvaart, want met het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor Sint-Jozef wordt de bouw van een nieuwe Dampoortsluis bijna onmogelijk.”

”Vlaanderen overweegt de reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal op te geven, zodat een verbreding van dat kanaal geschrapt wordt. Nochtans moet Zeebrugge van Europa aansluiten op de Seine-Schelde Westverbinding”, besluit Xavier Vanneste.

Voka is hoopvol in het Brugs stadiondossier

Voka regio Brugge is hoopvol dat het aanboren van 25 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters binnenkort groen licht krijgt van de Raad van State. Dat dossier is gekoppeld aan de realisatie van een nieuw voetbalterrein voor Cercle. “De drie ondernemers die bezwaar aangetekend hebben, kunnen op betere gedachten gebracht worden als ze financiële compensaties krijgen. De enige echte opposant is Erik Ver Eecke van de vzw Groen”, zegt Xavier Vanneste.

Ver Eecke heeft in een nieuwjaarsbrief aan het Brugs stadsbestuur opnieuw geprotesteerd tegen de bedreiging van 80 hectare vruchtbare poldergrond door industrie en voetbalterreinen. Hij kant zich ook tegen de verharding van 42 hectare waterrijk poldergrasland in de Spie tussen de twee spoorlijnen in Sint-Pieters.

Extra bedrijventerreinen

Volgens Xavier Vanneste is die spie voorbehouden voor energieleverancier Elia en voor Zeebrugse bedrijven die moeten verhuizen door de bouw van de nieuwe zeesluis. De honger naar extra bedrijventerreinen is hiermee nog niet gestild. Voka regio Brugge loenst ook naar landbouwgrond langs de E40 in Jabbeke, vlakbij de splitsing met de A10.Om de brain drain om te toveren in brain gain organiseert Voka mee in maart het techfestival ‘WHAT’s NXT?’ voor 5.000 scholieren in het BMCC. “Dat nieuwe beursgebouw moet trouwens een boost geven aan het zakentoerisme. Brugge moet als kunststad meer uitpakken met duurzaam verblijfstoerisme, om zo de verkatelijnisering tegen te gaan. Dat betekent ook enkel duurzame cruises toelaten.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier