Voka heeft geen begrip voor nationale actiedag en betoging in Brussel: “Vakbondsacties zijn surrealistisch”

© BELGA
Philippe Verhaest

Vandaag betogen in Brussel zo’n tienduizend mensen tijdens een nationale actiedag voor meer koopkracht, maar dat kan niet op begrip rekenen van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “De loonkostcrisis zet een turbo op de afnemende concurrentiekracht van onze ondernemingen”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “Nu actie voeren voor extra loon is surrealistisch.”

De vakbonden mobiliseren vandaag om te betogen om de koopkracht te verhogen. De koopkracht van de Belgen is echter intact gebleven, klinkt het bij Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “In tegenstelling tot in andere Europese landen”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons.

“Dat tonen cijfers van het Planbureau aan. Dankzij de automatische indexering van de lonen blijft de koopkracht dit jaar stabiel: er is een daling van slechts 0,1 procent. In 2023 overtreft de indexering van de lonen de inflatie, waardoor de koopkracht met 0,7 procent zal toenemen.”

“Wie nu actie voert voor bijkomende loonsverhogingen, gedraagt zich niet verantwoordelijk” – Bert Mons, Voka West-Vlaanderen

“We hebben te maken met grote economische schokken die ons land verarmen. De factuur voor die verarming komt vandaag voor het grootste deel terecht bij de ondernemingen. Zij betalen de inflatie door de stijgende lonen, terwijl ze zelf niet alle kosten kunnen doorrekenen. Wie nu actie voert voor bijkomende loonsverhogingen, gedraagt zich niet verantwoordelijk.”

Extra loonfactuur van 31 miljard euro

Voka stelt dat de automatische loonindexeringen zorgen voor een toename van de loonkosten met 21% in de periode 2022 tot 2024. “De extra loonfactuur voor private ondernemingen komt daarmee op 31 miljard euro te liggen.”

“Omdat in onze buurlanden de lonen op een lager tempo stijgen, neemt de loonkostenhandicap toe: Belgische werknemers worden op twee jaar tijd nog eens negen procent duurder dan dezelfde werknemers in onze buurlanden. Dat komt bovenop de loonhandicap die er al was.”

“De automatische loonindexeringen hebben op termijn tot gevolg dat België toekomstige investeringen en de bijhorende jobs en welvaart zal mislopen. Buitenlandse bedrijven zullen minder geneigd zijn om nog in België te investeren.”

“De energiecrisis raakt onze vele ondernemingen al hard, maar ze hebben wel het perspectief dat de energieprijzen ooit weer zullen zakken. Stijgende lonen zakken echter nooit. Nu actie voeren voor extra loon, is gewoon surrealistisch.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.