Vlaamse Regering vernietigt vergunning voor betonfabriek Top-Mix in de Zeebrugse achterhaven

Eerder al protesteerden inwoners van Dudzele tegen de komst van Top-Mix. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De Vlaamse regering heeft de vergunning van de West-Vlaamse deputatie voor Top-Mix vernietigd. Het betonbedrijf had de toestemming gekregen om zich te vestigen in de Zeebrugse achterhaven, vlakbij de woonkern van Dudzele. Stad Brugge, buurtbewoners en natuurverenigingen hadden beroep angetekend tegen deze beslissing.

“Het verheugt mij dat de Vlaamse Regering ingegaan is op onze argumenten en de vergunning door de deputatie werd vernietigd. Ik ben dan ook ontzettend blij dat we dit hebben gewonnen, ten voordele van de omwonenden én het beschermde groen” , zegt de Brugse urbanisatieschepen Franky Demon.

“Ik ben enorm opgelucht, want eindelijk wordt er rekening gehouden met de leefbaarheid van onze polderdorpen , in dit geval Dudzele, in combinatie met onze haven en het beschermde groen”, vervolgt Franky Demon.

Breekwerf

De Brugse schepen hoopt dat er nu een eind is gekomen aan dit verhaal en dat er samen met het Zeebrugs havenbestuur MBZ kan gekeken worden voor een betere locatie in de haven waar er geen hinder is voor de erg waardevolle polderdorpen: “Al ben ik niet naiëf, de firma kan eventueel de procedure blijven verderzetten, maar de Stad zal zich steeds met alle mogelijke middelen hiertegen verzetten.”

Brugge gaf bij de eerste aanvraag van Top-Mix een negatief advies voor een vestiging van een breekwerf voor beton in de achterhaven nabij Dudzele. “Dat deden we in de volle overtuiging dat de nieuwe vestiging, die op 700 meter van de woonwijk zou liggen, voor onaanvaardbare hinder zou zorgen voor de omgeving door het extra verkeer, stofhinder, andere uitstoten en lawaai. Ook voor de omliggende natuurgebieden zou dit zeker negatieve gevolgen hebben gehad. Daarom gaf de stad ook bij een tweede aanvraag een ongunstig advies, dat niet werd gevolgd door de provincie. Maar de Vlaamse Regering volgt ons standpunt nu wel”, aldus Franky Demon.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.