Vlaamse regering geeft groen licht voor nieuw stadion voor Club Brugge

Redactie KW

De Vlaamse Regering heeft beslist dat dat aan de Blankenbergse Steenweg mag komen. Een nieuw ruimtelijk plan voor de regio Brugge werd goedgekeurd

Officieel heet het dossier het “Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge'” of – om het helemaal compleet te maken – het ‘GRUP ARSGB’. Maar in de praktijk is het dossier vooral bekend voor het geplande nieuwe stadion van Club Brugge aan de Blankenbergse Steenweg.

Na het openbaar onderzoek, waarin 101 opmerkingen, adviezen en bezwaren zijn ingediend, zet de Vlaamse regering nu op voorstel van minister Joke Schauvliege het licht (voorlopig) op groen voor de ruimtelijke plannen rond Brugge.

Concreet vormt de goedkeuring de basis voor 72 hectare bijkomende ruimte voor recreatie, 73 hectare voor groen, en 114 hectare voor industrie. Naast het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge maken de ruimtelijke plannen ook andere projecten mogelijk, zoals natuurontwikkeling op Klein Appelmoes, bedrijventerreinen op de sites De Spie, Blankenbergse Steenweg en Sint Elooi en een aanbod voor kantoorgebouwen op de site Chartreuse.

Raad van State zal binnen de dertig dagen advies uitbrengen over het GRUP

De plannen gaan nu voor advies naar de Raad van State. Die zal binnen de dertig dagen advies uitbrengen over het GRUP. Dan kan de definitieve vaststelling volgen en kunnen vervolgens ook de nodige vergunningen aangevraagd worden.

Brugge is tevreden met de vaststelling en goedkeuring van het GRUP Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge. Die beslissing is uitermate belangrijk voor de economische ontwikkeling in de regio, maar uiteraard ook voor het dossier rond het nieuwe stadion van Club Brugge.

Na een aanslepende procedureslag dat een stevige knauw kreeg in 2011 toen de Raad van State het GRUP deels naar de vuilbak verwees, heeft de Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan vastgesteld.

Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) is tevreden. “Deze legislatuur hebben we alles in het werk gesteld om dit dossier uit het slop te trekken. Om het in voetbaltermen uit te drukken: als stadsbestuur hebben we de voorbije jaren verschillende doelgerichte voorzetten gegeven. We zijn dan ook verheugd dat de Vlaamse regering de bal vandaag binnenkopt“, klinkt het. “Het is altijd onze doelstelling om tijdens deze legislatuur het dossier procedureel rond te krijgen voor een nieuwe, moderne voetbalaccommodatie voor Club Brugge. Zo gaan de sterke merken Brugge en Club Brugge samen een mooie toekomst tegemoet”, meent de burgemeester.

Maar ook voor de zeven andere deelgebieden is de beslissing belangrijk. “Naast het stadiondossier, biedt het ook concrete toekomstperspectieven voor heel wat andere deelgebieden die in het GRUP aan bod komen zoals bijvoorbeeld Chartreuse en De Spie. Zo kunnen we ook op het vlak van lokale en regionale bedrijvigheid belangrijke stappen voorwaarts zetten”, besluit de burgemeester, die nu hoopt dat de vooropgestelde timing verder nageleefd kan worden.

Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) is opgelucht. “Het heeft werkelijk bloed, zweet en tranen gekost om te geraken waar we nu zijn. Uren, dagen, weken, ja zelfs maanden van hard labeur heeft dit gekost, maar dit schept nu enorme groei- en toekomstmogelijkheden voor onze Brugse regio”, aldus Demon. “Dit GRUP is essentieel voor de toekomst van het voetbal en biedt kansen voor bedrijven in Brugge en is tevens belangrijk voor het behoud van de groene long op Klein Appelmoes in Assebroek.”

Ook Demon hoopt dat er geen procedures meer worden gestart tegen het GRUP, al is die kans wel reëel. Bovendien moet de Raad van State nog een advies formuleren. Dat gebeurt binnen de 30 dagen.

Ook vanuit de oppositie klinken tevreden stemmen. “Na jaren volgt nu een beslissing. Brugge kan nu economisch ontwikkelen en er wordt ook ruimte gemaakt voor een nieuw stadion. Het zal het noorden van Brugge op de kaart zetten”, meent Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Brugge mag best ambitieus zijn en de economische kaart trekken. Tijd om jobs te creëren en jonge mensen hier een job te bieden.”

(SVK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.