De dertigste editie van Open Bedrijvendag staat volledig in het teken van de digitale transformatie. Directeur Cynthia Coulier van Open Bedrijvendag :"We maken van de nood een deugd en hebben volop ingezet op die digitale transformatie om Open Bedrijvendag volledig virtueel te laten verlopen." Behalve bedrijfsbezoeken via het digitaal platform van Open Bedrijvendag is er ook om het uur de mogelijkheid om vragen te stellen aan de zaakvoerders en bedrijfsleiders die daarop dan live antwoord geven. Xavier Taverne is de moderator van dienst.
...

De dertigste editie van Open Bedrijvendag staat volledig in het teken van de digitale transformatie. Directeur Cynthia Coulier van Open Bedrijvendag :"We maken van de nood een deugd en hebben volop ingezet op die digitale transformatie om Open Bedrijvendag volledig virtueel te laten verlopen." Behalve bedrijfsbezoeken via het digitaal platform van Open Bedrijvendag is er ook om het uur de mogelijkheid om vragen te stellen aan de zaakvoerders en bedrijfsleiders die daarop dan live antwoord geven. Xavier Taverne is de moderator van dienst.Het was Vlaams minister van Economie Hilde Crevits die zondagmorgen in Roeselare bij Roularta de 30ste Open Bedrijvendag officieel op gang trok. "Ik ben supergelukkig met een event als dit," zei de minister."Het geeft bedrijven de kans om zich eens te laten zien. Onbekend is onbemind, maar op deze manier geven onze ondernemingen een inkijk in wat ze doen en hoe ze dat doen. En voor de Vlamingen is het een kans om het abstracte begrip bedrijf te leren kennen als echte onderneming en om bijvoorbeeld te zien hoe de innovatietrein al volop aan het rollen is in veel van onze ondernemingen.""Open Bedrijvendag is ook belangrijk om de ondernemingszin voort aan te wakkeren. In de vorige bestuursperiode van de Vlaamse regering is het ondernemend denken en handelen overigens opgenomen bij de eindtermen", merkte de Vlaams minister van Economie op. Ze stipte verder aan dat ondernemen ook in het Vlaams regeerakkoord sterk aanwezig is en wees ten slotte op het belang van het relanceprogramma als gevolg van de coronacrisis. "Investeren in mensen, in duurzaamheid en in digitalisering staan daarin voorop," zei de minister. "Open Bedrijvendag is ook een eventbedrijf en ik wil hier toch een lans breken voor de evenementensector die zeer zwaar door de crisis wordt getroffen. De Vlaamse regering heeft bovenop de maatregelen die werden genomen voor de bedrijven voor de eventsector een extra maatregel genomen. Eventbedrijven die events willen organiseren, kunnen een beroep doen op een voorschotregeling van de Vlaamse regering. Die moet terug betaald worden, uiteraard, tenzij we opnieuw strengere maatregelen zouden moeten nemen omwille van corona. 59 bedrijven hebben na de eerste oproep van de Vlaamse regering al een beroep gedaan op die regeling en straks verschijnt er een tweede oproep."Voka-baas Hans Maertens onderstreepte het belang van de digitale transformatie voor onze bedrijven en hun medewerkers. Hij riep de bedrijven op om verder te investeren in die digitalisering en van politici verwacht hij dat ze niet alleen de bedrijven daarin ondersteunen maar ook de universiteiten en de onderzoekscentra. Xavier Bouckaert van Roularta Media Group stipte aan hoe digitalisering niet alleen voor de mediaconsumenten belangrijk is geworden, maar ook voor de adverteerders, voor wie Roularta Media Group de beste digitale tools wil inzetten.Maar uiteraard blijft 'de print' heel belangrijk. Zeker voor Roularta Media Group die de Open Bedrijvendag aangreep om een nieuwe, hoogtechnologische drukpers voor te stellen en in te wijden. Minister Crevits mocht de nieuwe magazinepers - een investering van zo'n 12,5 miljoen euro - officieel inhuldigen. (JG) Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 kunnen de fysieke bezoeken bij bedrijven dit jaar namelijk niet doorgaan, dit om de veiligheid van medewerkers en bezoekers ten volle te garanderen. Er wordt echter van de nood een deugd gemaakt en volop op die digitale transformatie ingezet, gezien Voka Open Bedrijvendag dit jaar volledig virtueel te beleven valt!