"Dit is ronduit intriest en zonder enig draagvlak", reageert een boze burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Het Nieuwpoortse stadsbestuur is bij dit dossier bedroevend weinig betrokken geweest, noch door de overheid, noch door de initiatiefnemers. We hebben er ons vanaf het begin tegen verzet door tot tweemaal toe bezwaar in te dienen. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. We trekken zeker naar de Raad van State."
...

"Dit is ronduit intriest en zonder enig draagvlak", reageert een boze burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Het Nieuwpoortse stadsbestuur is bij dit dossier bedroevend weinig betrokken geweest, noch door de overheid, noch door de initiatiefnemers. We hebben er ons vanaf het begin tegen verzet door tot tweemaal toe bezwaar in te dienen. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. We trekken zeker naar de Raad van State."Het stadsbestuur en de visserijsector zijn al langer gekant tegen de plannen van Colruyt Group om een zeeboerderij op te richten in een zone van 4,5 km² voor de kust van Nieuwpoort. Colruyt wil er op termijn 2.400 ton mosselen, 82 ton oesters en 110 ton zeewier per jaar kweken. Om het project effectief te kunnen starten, is een gebruiksvergunning en een milieuvergunning nodig. Vrij onverwacht verleende aftredend minister De Backer op 30 september die gebruiksvergunning. Op 1 oktober trad de nieuwe regering aan en verschoof de bevoegdheid Noordzee naar diens partijgenoot Vincent Van Quickenborne."Ik voel me daar toch wat lastig bij", stelde Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits woensdag in het Vlaams parlement, na een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) over de stand van zaken. "Ik vind het een rare manier van werken. Er zitten heel wat Vlaamse actoren in de raadgevende commissie die de minister moet adviseren. Ik vind het vreemd dat wij dan via het Belgisch Staatsblad van 12 oktober hebben moeten vernemen dat de vergunning verleend is. Het ministerieel besluit zelf heb ik zelfs nog niet ontvangen."Colruyt kan nu nog niet aan het opstarten van de zeeboerderij beginnen, want eerst moet ook nog een omgevingsvergunning (milieuvergunning) worden verleend. Een beslissing daarover wordt in december verwacht en moet volgens Crevits worden genomen door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Crevits is erg bezorgd over de impact van het project op de lokale gemeenschap."Als de zeeboerderij er komt, zijn volgens de huidige plannen geen andere operatoren meer toegelaten in dat gebied. Ik begrijp dat de lokale spelers - de stad en de visserijsector - hierover bezorgd zijn", aldus minister Crevits. "We moeten het lokaal partnerschap - voor oogst en verwerking - en de mogelijkheid tot gebruik van het visgebied door andere partners zeker verder uitbouwen. Dit is een heel interessant project, dat kansen biedt om in Vlaanderen een aquacultuursector te beginnen. Maar je kan zo'n project onderuit halen als je niet met de direct betrokkenen communiceert. Er moet lokaal draagvlak worden gezocht en ik wil daarbij bemiddelen."(HH/DVL)