Burgemeester Bert Maertens liet weten dat dit een nieuwe troef is voor onze stad. " We kozen voor een verhoging van het aantal parkeerplaatsen van 19 tot 30 en we hebben er een fietsstraat van gemaakt. De poort tot...

Burgemeester Bert Maertens liet weten dat dit een nieuwe troef is voor onze stad. " We kozen voor een verhoging van het aantal parkeerplaatsen van 19 tot 30 en we hebben er een fietsstraat van gemaakt. De poort tot de parkeerhaven zal uiteindelijk groen kleuren door de aangebrachte beplanting. Het kostenplaatje bedraagt één miljoen euro. De stad kent drie premies toe om de leegstand, die procentueel niet groter is dan in de ons omringende gemeenten, tegen te gaan en ik wil de handelaars oproepen op samen te werken en commerciële acties op touw te zetten naar analogie met de handelaars aan de Bosmolens."Johan Vansteenkiste is met zijn gezin bewoner van de Markstraat, maar geen handelaar. "Jammer dat de Markstraat niet aansluit op een parcours van straten met winkels. De vernieuwing was nu nodig en ik denk dat er wat meer speciaalzaken bij zouden mogen komen. De parkeerhaven is een pluspunt en ik denk wel dat de nog leegstaande panden in de komende maanden stilaan gevuld kunnen geraken. Wij wonen in elk geval graag in onze vernieuwde straat."(LDB - Foto FM)