Verhuist Kortrijkse Groothandelsmarkt naar site-Van Marcke?

De site-Van Marcke in de Engelse Wandeling is ook een potentiële nieuwe locatie. © KDS
Axel Vandenheede

De Groothandelsmarkt blijft de gemoederen beroeren. Het stadsbestuur blijft bij zijn standpunt om die markt op Vier Linden te sluiten en stelt dat het een nieuwe locatie heeft. Al blijft die wel geheim. Intussen is ook bekend dat ombudsman Bart Weekers zal bemiddelen tussen de handelaars en het stadsbestuur. “Maar welke marge heeft hij nu Vier Linden op 1 augustus zeker sluit?” aldus de oppositie.

De Groothandelsmarkt wordt op 1 augustus 2018 stopgezet op Vier Linden in Heule. In de gemeenteraad van maandag namen de meerderheidspartijen Open VLD, N-VA en SP.A die beslissing, tot grote ergernis van CD&V en Groen. “Dat is het doodsvonnis tekenen van de Groothandelsmarkt“, aldus Matti Vandemaele (Groen).

Pieter Soens van CD&V treedt hem bij. “Ik vind het niet opportuun om nu te beslissen over de stopzetting van de KGM. Er loopt momenteel een rechtszaak en eind deze maand volgt daarin een beslissing. Er is een grote kans dat er een hoger beroep volgt en die procedure zal sowieso tot na 1 augustus verder lopen.”

“Arme man”

Beide raadsleden vinden het bovendien vreemd dat het stadsbestuur aan ombudsman Bart Weekers vraagt om te bemiddelen. Pieter Soens: “Dat kan niet, want er zijn hier politieke belangen mee gemoeid.”

Matti Vandemaele: “Het stadsbestuur heeft door die beslissing de Groothandelsmarkt en de handelaars ten grave gedragen. De arme man heeft geen enkele marge. Bemiddeling is bijgevolg totaal zinloos…

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ziet dat anders. “Eerste schepen Rudolf Scherpereel heeft voorgesteld om een bemiddelaar aan te stellen en zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. We hebben ombudsman Bart Weekers gevraagd om dat te doen. Hij zal proberen om beide partijen te overtuigen tegen ten laatste het begin van de zomervakantie.”

“Ik zal nu bekijken of beide partijen bereid zijn rond de tafel te zitten” – Bart Weekers, ombudsman

Bart Weekers, die ook de Vlaamse ombudsman is, stelt dat hij wel degelijk kan bemiddelen. “Ik kan ook als bemiddelaar optreden als de kans bestaat dat de zaak voor de Raad van State komt. Het zou ook kunnen dat een van de rechtstreeks betrokken burgers zich bij mij meldt.”

“Ik zal nu bekijken of beide betrokken partijen in eerste instantie bereid zijn om rond de tafel te gaan zitten. Indien dit het geval is, zal ik een kader scheppen. Ik zal voor alle duidelijkheid niet de leiding nemen in een bemiddeling. Uiteindelijk zal ik mijn bevindingen dan terugkoppelen“, aldus nog de ombudsman. Bart Weekers moet met andere woorden meteen stevig aan de bak. Tijdens de bemiddeling – als de groothandelaars en magazijneigenaars willen onderhandelen tenminste – zal er normaal ook duidelijkheid geschapen worden over de nieuwe locatie.

De Kortrijkse Groothandelsmarkt: waar trekken de groothandelaars naartoe?
De Kortrijkse Groothandelsmarkt: waar trekken de groothandelaars naartoe?© a-LOO

Het stadsbestuur stelt dat het een waardig alternatief heeft gevonden van de hal op Vier Linden, maar wil daarover niet communiceren. “De groothandelaars zullen de eersten zijn die op de hoogte worden gebracht“, liet Rudolf Scherpereel (N-VA) eerder weten. Daar wil hij zich aan houden. Gemeenteraadsleden mogen het dossier inkijken indien gewenst, maar hebben zwijgplicht.

Creatief park

Onderzoek leert wel dat er slechts weinig mogelijkheden zijn in Groot-Kortrijk. De hal op Vier Linden, waar de Groothandelsmarkt plaatsvindt, is zowat 5.000 vierkante meter groot. Een oppervlakte die ook nodig echt wel nodig is. Veel leegstaande hallen van die orde zijn er momenteel niet.

Een van de mogelijkheden is de site-Mewaf in Heule. Op die terreinen van in totaal 17 hectare heeft sanitairspecialist Van Marcke een aantal logistieke activiteiten gebundeld. Maar straks komt die site vrij: op LAR-Zuid legt de multinational de laatste hand aan een Europees distributiecentrum van 90.000 vierkante meter. Totale kostprijs: 70 miljoen euro. “We willen daar als stadsbestuur een creatief en productief park realiseren waar wonen en werken samengaan“, zei schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open VLD) eind vorig jaar al in deze krant.

Engelse wandeling

Van Marcke heeft ook een hele grote site aan de Engelse Wandeling in Kortrijk: daar gaat het om 17 hectare. Schepen Wout Maddens heeft ook voor die terreinen een bestemming. “Op basis van de keuzes die gemaakt werden tijdens de stadsdebatten, werken we intussen aan een nieuwe invulling. De Kortrijkzanen willen daar een gemengde invulling zien van wonen, werken, groen, fietscorridors…”

In de Engelse Wandeling behoudt Van Marcke wel zijn afdeling R&D (onderzoek en ontwikkeling, red.) en zal die daar verder uitbouwen, wat perspectieven biedt voor een samenwerking met het hoger onderwijs in Kortrijk.

Gewoon blijven?

Een derde mogelijkheid lijkt nog altijd Vier Linden in Heule te zijn, de plaats waar de Kortrijkse Groothandelsmarkt nu plaatsvindt. Eind deze maand volgt de uitspraak van de vrederechter in de zaak waarin de groothandelaars en het stadsbestuur tegenover elkaar staan. Eind vorig jaar velde die al een tussenvonnis. Daarin stond dat stad Kortrijk een rechtstreekse toegang van de hal naar de magazijnen moet verzekeren, net als de ontsluiting naar de openbare weg. Over de afschaffing van de Groothandelsmarkt stelde de vrederechter niet bevoegd te zijn…

De site-Van Marcke in de Engelse Wandeling lijkt als potentiële nieuwe locatie meer kans te maken dan de site-Mewaf: de ontsluiting is heel goed (vlak bij R8), de verbinding met het centrum is verzekerd en er staan verschillende grote hallen op de terreinen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.