"Het is ook voor onze verenigingen een lastige periode", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). "Daarom dat een pijler van het coronaherstelplan dat we in juni voorstelden, zich richt op de Wevelgemse verenigingen. Zowel de amateurkunstenverenigingen, jeugdbewegingen, sportclubs als de socioculturele verenigingen komen in aanmerking voor die ondersteuning. Eenmalig krijgen ze een extra subsidie ter waarde van tien procent van hun jaarlijkse werkingssubsidie, voor een totaal van 14.247,25 euro. Daarnaast kond...

"Het is ook voor onze verenigingen een lastige periode", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). "Daarom dat een pijler van het coronaherstelplan dat we in juni voorstelden, zich richt op de Wevelgemse verenigingen. Zowel de amateurkunstenverenigingen, jeugdbewegingen, sportclubs als de socioculturele verenigingen komen in aanmerking voor die ondersteuning. Eenmalig krijgen ze een extra subsidie ter waarde van tien procent van hun jaarlijkse werkingssubsidie, voor een totaal van 14.247,25 euro. Daarnaast konden ze ook een herstelsubsidie aanvragen, als steun voor kosten die ze hebben gemaakt of inkomsten die ze hebben mislopen door corona."Die herstelsubsidie is er om verenigingen te vergoeden voor gemaakte en bewezen kosten enerzijds en gederfde inkomsten anderzijds. "Dat kunnen kosten zijn die ze gemaakt hebben om de veiligheid van hun leden te garanderen, zoals de aankoop van ontsmettingsgel", vervolgt burgemeester Seynhaeve. "Of kosten die ze gemaakt hebben voor een evenement dat afgelast moest worden zoals de drukkosten voor affiches. Met gederfde inkomsten bedoelen we inkomsten die de verenigingen normaal hebben, maar nu door corona zijn mislopen zoals een eetfestijn dat niet is kunnen doorgaan."Ondertussen kreeg de gemeente 75 dossiers binnen, bij de beoordeling van het dossier wordt rekening gehouden met de impact die de mislopen inkomsten hebben op het voortbestaan en de goeie werking van de vereniging."Onze diensten zijn druk bezig met alle aanvragen te verwerken", zegt Jan Seynhaeve. "Het budget dat we voor die herstelsubsidies vrijmaken, komt in de eerste plaats uit het Noodfonds Vlaanderen dat aan Wevelgem werd toegekend. Wevelgem kreeg 449.469 euro in totaal. Dat bedrag kan door de gemeente specifiek gebruikt worden voor de verenigingen. Hoeveel we van dat bedrag nu al gaan vrijmaken en hoe we die centen gaan verdelen onder alle aanvragers, wordt nog bekeken binnen een centrale stuurgroep waarin alle gemeenteraadsfracties vertegenwoordigd zijn. De coronacrisis is immers nog lang niet voorbij, en de kans bestaat dat er in de toekomst ook nog budget nodig zal zijn voor steun aan ons verenigingsleven. Het is daarnaast ook in de eerste plaats onze bedoeling om vooral verenigingen te steunen die door de coronacrisis zwaar in moeilijkheden komen."Tenslotte ontvangen de jeugdbewegingen een subsidie van vijf euro per deelnemer aan het zomerkamp, in compensatie van de extra veiligheidsmaatregelen voor corona. Die steun komt uit de 600.000 euro die Wevelgem opzij heeft gezet in het kader van het coronaherstelplan. (SLW)