De werken zijn gestart in 2019 met de afbraak van de oude radartoren en de betonnen voet van het vroegere Oosterstaketsel en vormen het sluitstuk van alle ingrepen om de toegankelijkheid van de Oostendse haven te verhogen voor vaartuigen tot 200 meter lengte.
...

De werken zijn gestart in 2019 met de afbraak van de oude radartoren en de betonnen voet van het vroegere Oosterstaketsel en vormen het sluitstuk van alle ingrepen om de toegankelijkheid van de Oostendse haven te verhogen voor vaartuigen tot 200 meter lengte.In het vroege najaar zal de nieuwe talud of helling, opgebouwd uit stortstenen en gedeeltelijk afgedekt met HARO-blokken af zijn. In het verlengde daarvan sluit de nieuwe kaaimuur of combiwand aan die al klaar is. "De uitgevoerde werken liggen wat voor op de voorziene timing. Wat betekent dat we wellicht al in het late najaar 2020 zullen klaar zijn in plaats van het vroege voorjaar 2021, zoals oorspronkelijk gepland", aldus ingenieur Jan Goemaere van Maritieme toegang. "Dit najaar werken we de nieuwe talud aan de noordzijde af en graven we de Halve Maangracht aan de zee- en havengeulzijde en zuidkant weer uit. Ook komt er een nieuwe fiets- en wandelweg op de Halve Maandijk als onderdeel van het Groen Lint. De verbreding van de vaargeul ter hoogte van Halve Maan tot maximaal 145 meter is het sluitstuk van de werken om de toegankelijkheid van de haven van Oostende te verhogen. De werken worden uitgevoerd door THV De Nul-Soetaert-Smet en zijn beraamd op 20 miljoen euro.Omwille van de veiligheid wordt vanaf het Fort Napoleon het werfverkeer met de af- en aanrijdende zware vrachtwagens (dumpers) volledig gescheiden van het wandel- en fietsverkeer van en naar de wel toegankelijke oostelijke havendam. (ML)