Unizo Tielt wil aangepast parkeerbeleid en ambtenaar lokale economie

Dirk Braeckevelt, voorzitter van Unizo Tielt: "Het volgende stadsbestuur moet werk maken van enkele dringende prioriteiten om het handelsleven te stimuleren." © Foto LVA
Lieven Vancoillie

Vlotte bereikbaarheid, efficiënte samenwerking, faire fiscaliteit, bedrijvige kernen en (adem)ruimte om te ondernemen. Deze vijf algemene prioriteiten geeft Unizo Tielt mee aan de bonzen van de lokale partijen om er in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 werk van te maken.

Net zoals andere stakeholders klopt ook Unizo Tielt op een aantal bekende nagels. “Naast de inplanting van de collegesite (niemand die op vandaag weet hoe het met dit dossier verder moet, red.) moet er een commerciële visie komen op de toekomst van het kernwinkelgebied. Daarbij moet aandacht zijn voor winkelbeleving, mobiliteit, netheid en citymarketing.” Volgens Unizo Tielt is de ontwikkeling van het dorpsplein in Aarsele een goed voorbeeld daarvan.

“De Kortrijkstraat moet aanvullend werken op deze collegesite”, vindt voorzitter Dirk Braeckevelt. “Zo moeten kleinere retailers, ondernemers met unieke ideeën, gestimuleerd worden om zich te vestigen in de Kortrijkstraat. Grotere retailers kunnen in de collegesite voor extra aantrekkingskracht in het kernwinkelgebied zorgen. De site moet een katalysator zijn om met een duidelijke visie te komen rond het hele winkelgebeuren in het centrum.”

Shop-en-gozones

Unizo Tielt stelt ook dat er op vandaag in Tielt weinig ruimte is waar de dienstensector zich kan vestigen. “Tielt is daardoor geen aantrekkingspool voor de tertiaire sector. Een duidelijke visie waar toekomstige dienstverlenende bedrijven zich moeten vestigen, is noodzakelijk.” Dirk stelt dat er nog werkpunten zijn voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen: sneller internet, oplossing voor stroomonderbrekingen, betere ontsluiting van de industrieterreinen met openbaar vervoer en de parkeergelegenheid en faciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs zijn op vandaag onvoldoende.

“We willen meewerken aan een bedrijvig en dus levendig Tielt, waar het goed is om te wonen, te creëren en te ondernemen”

Op vlak van het parkeerbeleid wil Unizo de invoering van shop-en-gozones: via een sensor in de grond kunnen klanten op een gebruiksvriendelijke manier dicht bij de handelszaken parkeren. “In overleg met de scholen moeten de blauwe zones in het kernwinkelgebied worden herzien. Zo kunnen de straten rond de scholen ontlast worden met als gevolg meer parkeerplaatsen voor consumenten.” Unizo vindt een bijkomende parkeergarage op de collegesite uitstekend. Dirk Braeckevelt benadrukt verder een goede communicatie bij wegenwerken en het schenken van voldoende aandacht voor het openbaar vervoer. “In de huidige situatie van arbeidskrapte is die factor meer dan ooit belangrijk.”

Belasting op drijfkracht

Voor ondernemers uit Tielt is de grootste tekortkoming het ontbreken van een volwaardige ambtenaar lokale economie en een versterking van de raad voor lokale economie. “Als eerste aanspreekpunt voor ondernemers weet die ambtenaar ondernemend Tielt met elkaar alsook met het stadsbestuur te verbinden. Die ambtenaar is ook een verbindend figuur voor de ondernemers uit de deelgemeenten van Tielt.”

Daarnaast vindt Unizo dat het stadsbestuur meer aandacht moet geven aan het onthaalbeleid van (nieuwe) ondernemers en dat het hoog tijd is om de belasting op drijfkracht af te schaffen. “Als ondernemersvriendelijke stad willen wij aandringen om de belasting op drijfkracht op te heffen. Een taks die bedrijven belast die met motoren werken, lijkt ons geen taks naar de 21ste eeuw maar een pure, platte belasting. Tegenwoordig werkt elk bedrijf met machines, waardoor de originele doelstelling van de belasting al lang is voorbijgestreefd. Erger is het feit dat de belasting een rem is op mogelijke investeringen bij bedrijven. De stad Tielt is nog een van de weinige steden in onze provincie die zo’n belasting heft.”

Arbeidskrapte

Ten slotte wil Unizo de culturele sterktes van Tielt blijven benadrukken en het imago van Tielt als scholenstad nog verder uitbouwen. “De arbeidskrapte zet een grote rem op de economische ontwikkeling. Integratie van allochtone werknemers en de inzet van plusvijftigers zal eveneens een belangrijk aandachtspunt zijn.”

Afwachten wat de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma (en belangrijker: na de verkiezingen in een bestuursakkoord) zullen voorzien.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten