Unizo Roeselare ziet vijf speerpunten die het lokale handels- en ondermeningsleven moeten vooruit stuwen: ademruimte om te ondernemen, een vlotte bereikbaarheid, efficiënte samenwerking, faire fiscaliteit en bedrijvige kernen. Om het prioriteitenstelling op te stellen, luisterde de ondernemersorganisatie uitgebreid naar haar leden. "Deze punten komen vanuit de buik van Unizo", onderstreept voorzitter Bernhard De Muynck (33).
...

Unizo Roeselare ziet vijf speerpunten die het lokale handels- en ondermeningsleven moeten vooruit stuwen: ademruimte om te ondernemen, een vlotte bereikbaarheid, efficiënte samenwerking, faire fiscaliteit en bedrijvige kernen. Om het prioriteitenstelling op te stellen, luisterde de ondernemersorganisatie uitgebreid naar haar leden. "Deze punten komen vanuit de buik van Unizo", onderstreept voorzitter Bernhard De Muynck (33)."Mobiliteit ligt ons erg na aan het hart. De algemene verkeerscirculatie in Roeselare kan en moet een pak beter. Zeker tijdens de spitsuren is file de regel geworden. Een geactualiseerd circulatieplan is niet makkelijk, maar wel van cruciaal belang. Ondernemers hebben immers recht op een langetermijnvisie. Wij ijveren ervoor om de knip aan het station zo snel mogelijk ongedaan te maken, want dit was een verkeerde keuze. En met enkele kleine ingrepen kan het verkeer in de binnenstad een pak vlotter lopen. Dat toont het vernieuwde kruispunt van de Zuidstraat met de Paterstraat immers aan. Laat ons daarom de Trakelweg opnieuw openstellen en ook het weer openen van het verkeersvrije en leegstandsrijke gedeelte van de Ooststraat moet een optie zijn. Toch zeker tot aan de Vlamingstraat."Unizo wil verder ook aandacht voor de herinrichting van de Brugsesteenweg. "Want dit blijft een van dé hoofdassen van Roeselare."Ook parkeren in de stad moet onder de loep genomen worden, zegt Bernhard De Muynck. "Voorlopig is het aanbod nog voldoende en de eerste evaluatie van de Shop & Go-parkeerplaatsen is positief. Maar het blijft wel een uitdaging om de consumenten met een duidelijke signalisatie naar de juiste parkeerplaatsen te sturen. Meer dynamische bewegwijzering is geen overbodige luxe. Zo kan er ingespeeld worden op bijvoorbeeld een ongeval of wegenwerken. Aan het aantal bovengrondse parkeerplaatsen mag in geen geval nog geknibbeld worden. De limiet is bereikt, zeker nu de capaciteit op het De Coninckplein verdwenen is en er binnen afzienbare tijd misschien geen gebruik meer gemaakt kan worden van de Moermanparking. Dan is op termijn een vierde parkeerhaven aan de Meensesteenweg zeker een optie."Belangrijk tijdens de komende legislatuur: het opnieuw opwaarderen van de adviesraden. "Die stierven de voorbije zes jaar een stille dood", benadrukt Bernhard De Muynck. "Het horecamanagement komt niet meer samen, Unizo en het stadsbestuur hebben wél nog maandelijks overleg. Positief, maar de ondernemer moet meer betrokken worden bij het beleid. Daarom stellen wij voor om een lokale economische raad op te richten, met vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren. Om die betrokkenheid zeker te behouden, mag het stadhuis ook niet uit het centrum vertrekken. Wij zijn geen voorstander van de denkpiste om een nieuw stadhuis neer te poten op de site Spillebad. Dat zou een aderlating betekenen voor ons stadscentrum."Toe te juichen is dan weer de aanpak van de stad om leegstand weg te werken. "Roeselare B(l)oeit werpt vruchten af, maar rol dit initiatief ook uit in Rumbeke en Beveren. De Munt zit alvast op de goeie weg. De stad heeft al een stevig uitgebouwd lokaal aankoopbeleid, maar we vragen om geen groepsaankopen meer te organiseren, zoals Zolderdebolder om je zolder te isoleren. Dit is geen kerntaak van de stad en snijdt in de vingers van de Roeselaarse bedrijven.""Met deze voorstellen willen we ervoor zorgen dat de zelfstandige, lokale ondernemers een stabiel baken blijven", besluit Bernhard De Muynck. "Ze kijken naar de wereld, maar blijven geworteld in hun streek en stad. Samen willen we werken aan een levendig Roeselare, waar het goed is om te wonen én te ondernemen."